تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان 41,000,000 ریال 1 روز پیش کاهشی بیشتر...

گفتگو با مشاورین فروش

0

نبشی

ناودونی

سپری(به زودی...)

ردیف سایز ضخامت(mm) طول(m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال) نمودار
1 3 2.5 6 کیلوگرم انبار آهن 505 تماس بگیرید خــریــد بدون تغییر
2 4 2 6 کیلوگرم انبار آهن 505 تماس بگیرید خــریــد بدون تغییر
3 4 3 6 کیلوگرم انبار آهن 505 263,000 خــریــد بدون تغییر
4 4 4 6 کیلوگرم انبار آهن 505 263,000 خــریــد بدون تغییر
5 5 3 6 کیلوگرم انبار آهن 505 270,000 خــریــد بدون تغییر
6 5 4 6 کیلوگرم انبار آهن 505 258,000 خــریــد بدون تغییر
7 5 5 6 کیلوگرم انبار آهن 505 258,000 خــریــد بدون تغییر
8 6 5 6 کیلوگرم انبار آهن 505 259,000 خــریــد بدون تغییر
9 6 6 6 کیلوگرم انبار آهن 505 259,000 خــریــد بدون تغییر
10 7 7 6 کیلوگرم انبار آهن 505 تماس بگیرید خــریــد بدون تغییر
11 8 8 6 کیلوگرم انبار آهن 505 تماس بگیرید خــریــد بدون تغییر
12 10 10 6 کیلوگرم انبار آهن 505 تماس بگیرید خــریــد بدون تغییر
13 12 12 6 کیلوگرم انبار آهن 505 تماس بگیرید خــریــد بدون تغییر
14 15 15 12 کیلوگرم انبار آهن 505 تماس بگیرید خــریــد بدون تغییر
بیشتر سایز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) خرید
3 تماس بگیرید بدون تغییر خــریــد
 • طول(m) 6
 • ضخامت(mm) 2.5
 • واحدکیلوگرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
4 تماس بگیرید بدون تغییر خــریــد
 • طول(m) 6
 • ضخامت(mm) 2
 • واحدکیلوگرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
4 263,000 بدون تغییر خــریــد
 • طول(m) 6
 • ضخامت(mm) 3
 • واحدکیلوگرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
4 263,000 بدون تغییر خــریــد
 • طول(m) 6
 • ضخامت(mm) 4
 • واحدکیلوگرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
5 270,000 بدون تغییر خــریــد
 • طول(m) 6
 • ضخامت(mm) 3
 • واحدکیلوگرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
5 258,000 بدون تغییر خــریــد
 • طول(m) 6
 • ضخامت(mm) 4
 • واحدکیلوگرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
5 258,000 بدون تغییر خــریــد
 • طول(m) 6
 • ضخامت(mm) 5
 • واحدکیلوگرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
6 259,000 بدون تغییر خــریــد
 • طول(m) 6
 • ضخامت(mm) 5
 • واحدکیلوگرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
6 259,000 بدون تغییر خــریــد
 • ضخامت(mm) 6
 • طول(m) 6
 • واحدکیلوگرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
7 تماس بگیرید بدون تغییر خــریــد
 • ضخامت(mm) 7
 • طول(m) 6
 • واحدکیلوگرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
8 تماس بگیرید بدون تغییر خــریــد
 • ضخامت(mm) 8
 • طول(m) 6
 • واحدکیلوگرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
10 تماس بگیرید بدون تغییر خــریــد
 • طول(m) 6
 • ضخامت(mm) 10
 • واحدکیلوگرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
12 تماس بگیرید بدون تغییر خــریــد
 • طول(m) 6
 • ضخامت(mm) 12
 • واحدکیلوگرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
15 تماس بگیرید بدون تغییر خــریــد
 • ضخامت(mm) 15
 • طول(m) 12
 • واحدکیلوگرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505

سوالات متداول

مقالات آهن 505

مشاهده بیشتر