ahan505
دریافت قیمت نهایی
31505- 031
دسته بندی ها
گفتگو
x

قیمت ناودانی

ناودانی ها یکی از انواع پروفیل های فولادی با ساختاری باز به شکل حرف انگلیسی U هستند که به لطف بهره مندی از کاربردهای متعدد صنعتی و ساختمانی، از جایگاه ویژه ای در میان مقاطع فولادی برخوردار اند. طراحی این پروفیل های فولادی به نحوی است که جان آن ها حالت افقی دارد و دو بال دیگر بر سطح آن عمود گردیده است. بر این اساس می توان گفت که هر ناودانی اصولا دارای یک جان و دو بال است. قیمت ناودانی موجود در بازار آهن با توجه به آنکه این محصول در جنس ها، سایزها و انواع مختلفی تولید می شوند، با یکدیگر متفاوت است. در هنگام خرید ناودانی توصیه می شود که علاوه بر این موارد، به وزن و شرکت تولید کننده این مقطع فولادی نیز توجه نمایید.

7 کارخانه

قیمت ناودانی در بازار اصفهان

قیمت ناودانی در بازار اصفهان

بروزرسانی: ۱۱:۴۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
نوع ناودانیطول شاخه (m)وزننوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
ناودانی 66 متری سبک24

-250

28,899

نمودار قیمت
ناودانی 66 متری سنگین28

250

29,128

نمودار قیمت
ناودانی 86 متری سبک28

-250

28,440

نمودار قیمت
ناودانی 86 متری سنگین40

-250

27,982

نمودار قیمت
ناودانی 106 متری سبک38

-250

28,440

نمودار قیمت
ناودانی 106 متری سنگین50

-250

27,982

نمودار قیمت
ناودانی 1212 متری سنگین48

-250

27,156

نمودار قیمت
ناودانی 1412 متری سنگین65

-250

27,156

نمودار قیمت
ناودانی 1612 متری سنگین80

-250

27,156

نمودار قیمت
ناودانی 1812 متری سنگین200

-250

27,706

نمودار قیمت
ناودانی 2012 متری سنگین350

-250

31,009

نمودار قیمت
ناودانی 812 متری هم وزن اروپا102

-250

30,734

نمودار قیمت
ناودانی 1012 متری هم وزن اروپا127

-250

30,734

نمودار قیمت
ناودانی 1212 متری هم وزن اروپا160

-250

30,734

نمودار قیمت
ناودانی 1412 متری هم وزن اروپا190

-250

30,734

نمودار قیمت
ناودانی 1612 متری هم وزن اروپا225

-250

31,651

نمودار قیمت
ناودانی 1812 متری هم وزن اروپا270

-250

32,110

نمودار قیمت
ناودانی 2012 متری هم وزن اروپا310

-250

33,028

نمودار قیمت
ناودانی 2212 متری هم وزن اروپا350

-250

34,862

نمودار قیمت
ناودانی 2412 متری هم وزن اروپا350

-250

33,028

نمودار قیمت
ناودانی 2612 متری هم وزن اروپا350

-250

52,294

نمودار قیمت
ناودانی 2812 متری هم وزن اروپا350

-250

41,376

نمودار قیمت
ناودانی 3012 متری هم وزن اروپا350

-250

65,138

نمودار قیمت
قیمت ناودانی سپهر ایرانیان

قیمت ناودانی سپهر ایرانیان

بروزرسانی: ۱۱:۴۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
نوع ناودانیطول شاخه (m)وزننوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
ناودانی 6 فوق سبک621

-150

29,817

نمودار قیمت
ناودانی 6 سبک624

-150

29,358

نمودار قیمت
ناودانی 6 سنگین628

-150

28,991

نمودار قیمت
ناودانی 8 فوق سبک624

-150

29,817

نمودار قیمت
ناودانی 8 سبک628

-150

29,266

نمودار قیمت
ناودانی 8 سنگین640

-150

28,807

نمودار قیمت
ناودانی 10 فوق سبک1235

-150

29,817

نمودار قیمت
ناودانی 10 سبک 1238

-150

29,266

نمودار قیمت
ناودانی 10 سنگین1248

-150

28,807

نمودار قیمت
ناودانی 12 سبک1252

-150

30,000

نمودار قیمت
ناودانی 12 سنگین 1265

-150

29,541

نمودار قیمت
ناودانی 14 سنگین1275

-150

29,541

نمودار قیمت
ناودانی 14 سنگین12150

-150

30,000

نمودار قیمت
ناودانی 16 سنگین1285

-150

29,541

نمودار قیمت
ناودانی 16 سنگین12170

-150

30,000

نمودار قیمت
ناودانی 18 سنگین12195

-150

24,495

نمودار قیمت
ناودانی 2012205

-150

31,835

نمودار قیمت
قیمت ناودانی نصر آذربایجان

قیمت ناودانی نصر آذربایجان

بروزرسانی: ۱۱:۴۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
نوع ناودانیطول شاخه (m)وزننوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
ناودانی 8 6 متری سبک25

-300

26,972

نمودار قیمت
ناودانی 8 6 متری سنگین37

ثابت

25,780

نمودار قیمت
ناودانی 106 متری سبک35

-300

26,972

نمودار قیمت
ناودانی 106 متری سنگین47

-300

26,606

نمودار قیمت
ناودانی 126 متری سبک94

ثابت

23,211

نمودار قیمت
ناودانی 126 متری سنگین94

ثابت

22,936

نمودار قیمت
ناودانی 8 12 متری سبک50

-300

26,972

نمودار قیمت
ناودانی 8 12 متری سنگین62

ثابت

25,780

نمودار قیمت
ناودانی 10 12 متری سبک70

-300

26,972

نمودار قیمت
ناودانی 10 12 متری سنگین94

-300

26,606

نمودار قیمت
ناودانی 1212 متری سبک100

ثابت

23,211

نمودار قیمت
ناودانی 1212 متری سنگین125

ثابت

22,936

نمودار قیمت
قیمت ناودانی کوهپایه (اسپیرال)

قیمت ناودانی کوهپایه (اسپیرال)

بروزرسانی: ۱۱:۴۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
نوع ناودانیطول شاخه (m)وزننوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
ناودانی 4617

ثابت

30,711

نمودار قیمت
ناودانی 5622

ثابت

30,610

نمودار قیمت
ناودانی 5626

ثابت

26,872

نمودار قیمت
ناودانی 6632

ثابت

31,147

نمودار قیمت
ناودانی 6632

ثابت

110

نمودار قیمت
ناودانی 6632

ثابت

110

نمودار قیمت
قیمت ناودانی پروفیل صنعت ماهان

قیمت ناودانی پروفیل صنعت ماهان

بروزرسانی: ۱۱:۴۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
نوع ناودانیطول شاخه (m)درجهنوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
ناودانی 1261

ثابت

26,239

نمودار قیمت
ناودانی 12121

ثابت

26,422

نمودار قیمت
قیمت ناودانی فولاد نستا

قیمت ناودانی فولاد نستا

بروزرسانی: ۱۱:۴۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
نوع ناودانیطول شاخه (m)وزننوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
ناودانی 8625-26

ثابت

22,844

نمودار قیمت
ناودانی 8626-27

ثابت

22,202

نمودار قیمت
ناودانی 8627-29

ثابت

27,248

نمودار قیمت
ناودانی8630-40

-700

27,064

نمودار قیمت
ناودانی 10635-36

ثابت

23,211

نمودار قیمت
ناودانی 10637-40

-800

27,248

نمودار قیمت
ناودانی 10645-50

-700

27,064

نمودار قیمت
قیمت ناودانی شکفته

قیمت ناودانی شکفته

بروزرسانی: ۱۱:۴۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
نوع ناودانیطول شاخه (m)وزننوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
ناودانی 6 630

ثابت

26,514

نمودار قیمت
ناودانی 8 640

ثابت

26,422

نمودار قیمت
ناودانی 8 1280

ثابت

26,606

نمودار قیمت
ناودانی 10 650

ثابت

26,422

نمودار قیمت
ناودانی 10 12100

ثابت

26,606

نمودار قیمت
ناودانی 12660

ثابت

26,606

نمودار قیمت
ناودانی 1212120

ثابت

26,789

نمودار قیمت
ناودانی 1412130

ثابت

26,606

نمودار قیمت
ناودانی 14 675

ثابت

26,789

نمودار قیمت
ناودانی 16 660

ثابت

26,606

نمودار قیمت
ناودانی 16 12130

ثابت

26,789

نمودار قیمت
ناودانی 6 630

ثابت

26,514

نمودار قیمت
ناودانی 6 1260

ثابت

24,404

نمودار قیمت
ناودانی 6.5635

ثابت

23,303

نمودار قیمت
ناودانی 8641

ثابت

26,422

نمودار قیمت
ناودانی 10 1280

ثابت

26,606

نمودار قیمت
ناودانی 10650

ثابت

26,422

نمودار قیمت
ناودانی 10 12100

ثابت

26,606

نمودار قیمت

بیشتر بدانید

عوامل موثر بر قیمت ناودانی

به طور کلی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت این نوع از پروفیل های فولادی می توان به نوسانات بازار ارز در کشور، نرخ ارز و تورم، میزان عرضه و تقاضا، قیمت آهن خام، هزینه های حمل و نقل و تولید و همچنین میزان صادرات و واردات اشاره کرد. تمامی این عوامل موجب می شود تا تولید کنندگان داخلی نیز این مقاطع فولادی را با قیمت متفاوتی به مشتریان ارائه کنند. برخی دیگر از فاکتورهای مهم و موثر بر قیمت خرید ناودانی عبارت اند از: جنس، استاندارد تولید، ابعاد و سایز، وزن، نحوه تولید و فرم این پروفیل ها.

قیمت ناودانی

انواع ناودانی از نظر فرم

این مقاطع فولادی همانند تیرآهن ها و میلگردها به صورت شاخه ای عرضه می گردند و از نظر شکل و فرم دارای انواع زیر هستند:

- ناودانی های ساده

این نوع از پروفیل های فولادی برخلاف انواع مشبک، دارای ظاهری ساده هستند. قیمت ناودانی ساده با در نظر گرفتن اینکه این پروفیل در سایزهای هشت، ده، دوازده، چهارده و شانزده و ارتفاع سی الی چهارصد میلی متر تولید می شود، در هر سایز و ارتفاع متفاوت است. خرید ناودانی های ساده معمولا با هدف ساخت پل ها، قاب های تجهیزات صنعتی، انواع چارچوب ها و اتاق های کامیون صورت می گیرد.

- ناودانی های مشبک

این نوع از ناودانی ها دارای حفره هایی مشبک هستند که بر روی بال و جان آن ها تعبیه شده است و از طریق آن ها امکان استفاده از پیچ و مهره بر روی پروفیل ها وجود دارد. ناودانی های مشبک در مقایسه با مدل های ساده دارای وزن کمتری هستند و برای تولید آن ها از ورق های گالوانیزه بهره گرفته می شود. این نوع از ناودانی ها معمولا در ساخت قفسه های فلزی کاربرد دارند.

- ناودانی های اروپایی

قیمت ناودانی اروپایی به دلیل داشتن وزن بیشتر، در مقایسه با مدل های ساده و مشبک متفاوت است و به همین سبب نیز از آن ها برای ساخت سازه هایی با وزن بالا استفاده می گردد.

خرید ناودانی بر اساس وزن

یکی از موارد مهمی که در هنگام خرید این مقاطع فولادی باید در نظر گرفته شود، وزن آن ها است. بر این اساس ناودانی ها به دو دسته سبک و سنگین تقسیم می شوند:

- سبک

ناودانی هایی که در بازار آهن با نام ناودانی های سبک شناخته می شوند، دسته ای از مقاطع فولادی هستند که وزن آن ها کمتر از میزان درج شده در جدول اشتال است. این نوع از ناودانی ها معمولا در داخل کشور تولید می شوند.

- سنگین

ناودانی های سنگین نسبت به مدل های سبک وزن بیشتری دارند و میزان این وزن، برابر با عدد ثبت شده در جدول اشتال است. قیمت ناودانی های سنگین از ناودانی های سبک بیشتر است و از آنجایی که این مقطع فولادی علاوه بر ایران در کشورهای اروپایی نیز تولید می شود، به آن ناودانی اروپایی نیز گفته می شود.

انواع ناودانی از نظر متریال

ناودانی ها بر اساس جنس و متریال به صورت زیر دسته بندی می شوند:

- ناودانی های گالوانیزه

فرآیند تولید این نوع از پروفیل ها شباهت زیادی به ناودانی های ساده دارد، با این تفاوت که سطح آن ها با فلز گالولنیزه پوشانده می شود. یکی از مزیت های خرید ناودانی گالوانیزه، مقاومت بالای آن در برابر عوامل محیطی از جمله زنگ زدگی و خوردگی است. این نوع از مقاطع فولادی در ساخت و احداث سازه های معماری و همچنین تولید ماشین آلات مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. 

- ناودانی های آلومینیومی

این نوع از مقاطع به لطف بهره گیری از آلیاژ آلومینیوم در پروسه ساخت، دارای مزیت های مختلفی هستند که از جمله آن ها می توان به مقاومت فوق العاده در مقابل زنگ زدگی، قابلیت فرم پذیری بالا، خاصیت جوش پذیری مناسب و استحکام قابل ملاحظه اشاره نمود. با در نظر گرفتن قیمت ناودانی آلومینیومی می توان گفت که این پروفیل پرکاربرد، به عنوان گزینه ای ایده آل برای بکارگیری در صنعت ساختمان سازی، در ساخت چارچوب های درب و پنجره و همچنین اسکلت سازه ها کاربرد دارد. 

- ناودانی های استیل ضد زنگ

این نوع از مقاطع از ورقه های استیل و از طریق فرآیند نورد گرم و سرد شمش استیل تولید می شوند و در بازار آهن با نام فولاد ضد زنگ نیز شناخته می شوند. قیمت ناودانی های استنلس استیل به دلیل کاربرد متفاوت آن ها در صنایعی نظیر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین صنعت غذایی، با سایر انواع ناودانی های موجود در بازار متفاوت است.

کاربردهای مختلف ناودانی

خرید ناودانی به دلیل کاربردهای متعدد این مقطع فولادی در صنایع زیر، در دستور کار بسیاری از شرکت ها قرار دارد:

- یکی از اساسی ترین موارد استفاده از این پروفیل ها در صنعت ساختمان سازی، احداث و ساخت تیرها و ستون های سازه ها و ساختمان های بلند و خرپا است.

- در صنایع ساخت خودروهای سنگین از ناودانی ها برای تهیه اسکلت های فلزی مقاوم استفاده می شود.

- این نوع از مقاطع فولادی برای ساخت پایه برای تجهیزاتی همچون گارد ریل های اتوبان ها بسیار مناسب هستند.

- در برخی از پروژه های لوله کشی، از ناودانی ها جهت ساخت پوشش های لوله استفاده می گردد.

- ناودانی های استیل ضد زنگ به دلیل مقاومت بالا در برابر زنگ زدگی، در صنایع دریایی جهت ساخت سازه هایی همچون سکوهای نفتی و اسکله ها مورد استفاده قرار می گیرند.

- این نوع از مقاطع فولادی برای استفاده در چارچوب های مستحکم درب و پنجره گزینه مناسبی هستند.

- مقرون به صرفه بودن قیمت ناودانی و کیفیت بالای آن موجب می شود تا این مقطع فولادی در ترمیم دیواری های آسیب دیده بکار گرفته شود.

نظرات

نوشتن نظر