ahan505
دریافت قیمت نهایی
31505- 031
دسته بندی ها
گفتگو
x

قیمت میلگرد کلاف

میلگردهایی که در بازار آهن با نام میلگردهای کلاف شناخته می شوند، دسته ای از مقاطع فولادی با مصارف صنعتی و ساختمانی هستند که به صورت کلاف هایی در هم پیچیده عرضه می گردند. میلگردهای کلاف به دلیل نحوه ساخت و مواد اولیه متفاوت، در مقایسه با میلگردهای شاخه ای انعطاف پذیری بالاتری دارند. این نوع از میلگردها در دو مدل کلاف ساده و کلاف آجدار با کاربردهای متفاوت تولید و روانه بازار می شوند، اما از نظر شکل ظاهری و میزان کربن، به دسته بندی های مختلفی تقسیم می شوند. بنابراین برای خرید میلگرد کلاف حتما به نوع این مقاطع فولادی توجه نمایید و در عین حال در نظر داشته باشید که قیمت میلگرد کلاف آجدار به دلیل طراحی و نحوه ساخت متفاوت، نسبت به مدل کلاف ساده بیشتر است.

13 کارخانه

قیمت میلگرد کلاف ذوب آهن

قیمت میلگرد کلاف ذوب آهن

بروزرسانی: ۱۱:۴۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
نوع کلافآنالیزحالتنوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
میلگرد کلاف 5.5 ذوب آهن1008کلاف (کشش)

-600

27,706

نمودار قیمت
میلگرد کلاف 6.5 ذوب آهن1008کلاف (کشش)

-600

28,899

نمودار قیمت
قیمت میلگرد کلاف در انبار اصفهان

قیمت میلگرد کلاف در انبار اصفهان

بروزرسانی: ۱۱:۴۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
نوع کلافآنالیزحالتنوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
کلاف 5.5 ذوبی1008کلاف (فوق‌کشش)

1000

28,440

نمودار قیمت
کلاف 6.5 ذوبی1008کلاف (فوق‌کشش)

1800

29,358

نمودار قیمت
کلاف 8 5SPکلاف ساختمانی (ساده)

ثابت

23,853

نمودار قیمت
کلاف 101008کلاف کششی (ساده)

ثابت

23,853

نمودار قیمت
کلاف 121008کلاف کششی (ساده)

ثابت

23,394

نمودار قیمت
کلاف 5.5 الیگودرز5SPکلاف (ساختمانی)

تماس بگیرید

تماس بگیرید

نمودار قیمت
کلاف 6.5 الیگودرز5SPکلاف (ساختمانی)

ثابت

23,853

نمودار قیمت
کلاف 5.5 الیگودرز3SPکلاف (نیم کشش)

ثابت

23,211

نمودار قیمت
کلاف 6.5 الیگودرز3SPکلاف (نیم کشش)

ثابت

23,119

نمودار قیمت
قیمت میلگرد کلاف الیگودرز

قیمت میلگرد کلاف الیگودرز

بروزرسانی: ۱۱:۴۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
نوع کلافآنالیزحالتنوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
کلاف 5.5 الیگودرز3SPکلاف (نیم کشش)

ثابت

25,229

نمودار قیمت
کلاف 6.5 الیگودرز3SPکلاف (نیم کشش)

-100

26,789

نمودار قیمت
کلاف 6.5 الیگودرز5SPکلاف (ساختمانی)

تماس بگیرید

تماس بگیرید

نمودار قیمت
کلاف 6 الیگودرزA2کلاف (آجدار)

ثابت

26,055

نمودار قیمت
کلاف 8 الیگودرزA2کلاف (آجدار)

1200

27,706

نمودار قیمت
کلاف 10 الیگودرزA2کلاف (آجدار)

-100

27,706

نمودار قیمت
قیمت میلگرد کلاف امیرآباد

قیمت میلگرد کلاف امیرآباد

بروزرسانی: ۱۱:۴۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
نوع کلافآنالیزحالتنوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
میلگرد کلاف 5.5 امیرآباد1008کلاف (کشش)

ثابت

27,064

نمودار قیمت
میلگرد کلاف 6.5 امیرآباد1008کلاف (کشش)

ثابت

27,064

نمودار قیمت
میلگرد کلاف 5.5 امیرآباد5SPکلاف (ساختمانی)

ثابت

26,422

نمودار قیمت
میلگرد کلاف 6.5 امیرآباد5SPکلاف (ساختمانی)

ثابت

26,422

نمودار قیمت
میلگرد کلاف 5.5 امیرآبادRST34کلاف (فوق کشش)

ثابت

27,064

نمودار قیمت
میلگرد کلاف 6.5 امیرآبادRST34کلاف (فوق کشش)

ثابت

27,064

نمودار قیمت
میلگرد کلاف 5.5 امیرآباد3SPکلاف (نیم کشش)

ثابت

26,606

نمودار قیمت
میلگرد کلاف 6.5 امیرآباد3SPکلاف (نیم کشش)

ثابت

26,514

نمودار قیمت
میلگرد کلاف 8 امیرآباد3SPکلاف (نیم کشش)

ثابت

26,789

نمودار قیمت
میلگرد کلاف 10 امیرآباد3SPکلاف (نیم کشش)

ثابت

26,789

نمودار قیمت
میلگرد کلاف 8 امیرآبادA3کلاف (آجدار)

ثابت

27,339

نمودار قیمت
میلگرد کلاف 10 امیرآبادA3کلاف (آجدار)

ثابت

27,339

نمودار قیمت
قیمت کلاف فولاد شیراز

قیمت کلاف فولاد شیراز

بروزرسانی: ۱۱:۴۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
نوع کلافآنالیزحالتنوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
کلاف 9.2 فولاد شیراز3SPکلاف (نیم کشش)

ثابت

27,156

نمودار قیمت
کلاف 10 فولاد شیراز3SPکلاف (نیم کشش)

ثابت

25,229

نمودار قیمت
کلاف 11 فولاد شیراز3SPکلاف (نیم کشش)

ثابت

27,156

نمودار قیمت
کلاف 12 فولاد شیراز3SPکلاف (نیم کشش)

ثابت

25,413

نمودار قیمت
کلاف 12.5 فولاد شیراز3SPنیم کشش

ثابت

25,413

نمودار قیمت
قیمت میلگرد کلاف یزد

قیمت میلگرد کلاف یزد

بروزرسانی: ۱۱:۴۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
نوع کلافآنالیزحالتنوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
کلاف 5.5 یزدRST34کلاف (فوق کشش)

ثابت

23,578

نمودار قیمت
کلاف 6.5 یزدRST34کلاف (فوق کشش)

ثابت

23,119

نمودار قیمت
کلاف 5.5 یزد3SPکلاف (نیم کشش)

ثابت

22,477

نمودار قیمت
کلاف 6.5 یزد3SPکلاف (نیم کشش)

ثابت

22,294

نمودار قیمت
کلاف 8 و 10 یزد3SPکلاف (نیم کشش)

ثابت

22,294

نمودار قیمت
کلاف 5.5 یزد1006کلاف (کشش)

ثابت

23,578

نمودار قیمت
کلاف 6.5 یزد1006کلاف (کشش)

تماس بگیرید

تماس بگیرید

نمودار قیمت
کلاف 8 و 10 یزد1006کلاف (کشش)

تماس بگیرید

تماس بگیرید

نمودار قیمت
کلاف 5.5 یزد1008کلاف (کشش)

ثابت

23,578

نمودار قیمت
کلاف 6.5 یزد1008کلاف (کشش)

ثابت

23,211

نمودار قیمت
کلاف 8 یزد1008کلاف (کشش)

ثابت

23,211

نمودار قیمت
کلاف 10 یزد1008کلاف (کشش)

ثابت

23,028

نمودار قیمت
کلاف 12.5 یزد1008کلاف (کشش)

ثابت

23,028

نمودار قیمت
قیمت میلگرد کلاف افق ابهر

قیمت میلگرد کلاف افق ابهر

بروزرسانی: ۱۱:۴۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
نوع کلافآنالیزحالتنوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
میلگرد کلاف 5.5RST34کلاف(فوق کشش)

-300

27,706

نمودار قیمت
میلگرد کلاف 6.5RST34کلاف(فوق کشش)

-100

27,706

نمودار قیمت
میلگرد کلاف 8RST34کلاف(فوق کشش)

ثابت

28,165

نمودار قیمت
میلگرد کلاف 10RST34کلاف(فوق کشش)

ثابت

25,780

نمودار قیمت
میلگرد کلاف 12RST34کلاف(فوق کشش)

ثابت

27,064

نمودار قیمت
میلگرد کلاف 14RST34کلاف(فوق کشش)

ثابت

24,495

نمودار قیمت
میلگرد کلاف 5.53SPکلاف(نیم کشش)

ثابت

27,156

نمودار قیمت
میلگرد کلاف 6.53SPکلاف(نیم کشش)

ثابت

26,697

نمودار قیمت
قیمت میلگرد کلاف فولاد نطنز

قیمت میلگرد کلاف فولاد نطنز

بروزرسانی: ۱۱:۴۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
نوع کلافآنالیزحالتنوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
کلاف 6.5 فولاد نطنز3SPکلاف (نیم کشش)

ثابت

22,385

نمودار قیمت
کلاف 6.5 فولاد نطنز1008کلاف (کشش)

ثابت

25,688

نمودار قیمت
کلاف 8 فولاد نطنز1008کلاف (کشش)

ثابت

24,307

نمودار قیمت
کلاف 10 فولاد نطنز1008کلاف (کشش)

ثابت

24,495

نمودار قیمت
کلاف 12.5 فولاد نطنز1008کلاف (کشش)

ثابت

24,495

نمودار قیمت
کلاف 6.5 فولاد نطنز1006کلاف (کشش)

تماس بگیرید

تماس بگیرید

نمودار قیمت
کلاف 8 فولاد نطنز1006کلاف (کشش)

تماس بگیرید

تماس بگیرید

نمودار قیمت
کلاف 9 فولاد نطنز1006کلاف (کشش)

تماس بگیرید

تماس بگیرید

نمودار قیمت
کلاف 10 فولاد نطنز1006کلاف (کشش)

تماس بگیرید

تماس بگیرید

نمودار قیمت
کلاف 6.5 فولاد نطنزRST34کلاف (فوق کشش)

ثابت

25,505

نمودار قیمت
کلاف 8 فولاد نطنزRST34کلاف (فوق کشش)

تماس بگیرید

تماس بگیرید

نمودار قیمت
کلاف 9 فولاد نطنزRST34کلاف (فوق کشش)

تماس بگیرید

تماس بگیرید

نمودار قیمت
کلاف 10 فولاد نطنزRST34کلاف (فوق کشش)

تماس بگیرید

تماس بگیرید

نمودار قیمت
کلاف 10 فولاد نطنزRST34کلاف (فوق کشش)

ثابت

22,294

نمودار قیمت
قیمت میلگرد کلاف ملایر

قیمت میلگرد کلاف ملایر

بروزرسانی: ۱۱:۴۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
نوع کلافآنالیزحالتنوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
کلاف 6.5 ملایر5SPکلاف (ساختمانی)

ثابت

26,422

نمودار قیمت
کلاف 6.5 ملایر1008کلاف (کشش)

تماس بگیرید

تماس بگیرید

نمودار قیمت
کلاف 5.5 ملایر3SPکلاف (نیم کشش)

تماس بگیرید

تماس بگیرید

نمودار قیمت
کلاف 6.5 ملایر3SPکلاف (نیم کشش)

ثابت

22,294

نمودار قیمت
نوع کلافآنالیزوزننوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
کلاف 6.5 گروه ملی RST344.75

ثابت

23,940

نمودار قیمت
کلاف 6.5 گروه ملی 10087.41

ثابت

22,752

نمودار قیمت
کلاف 8 گروه ملی 100810.68

ثابت

22,018

نمودار قیمت
کلاف 8 گروه ملی A314.55

ثابت

22,844

نمودار قیمت
کلاف 10 گروه ملی A319

ثابت

22,844

نمودار قیمت
کلاف 12 گروه ملی A324

ثابت

22,294

نمودار قیمت

بیشتر بدانید

عوامل موثر بر قیمت میلگرد کلاف

بررسی قیمت مقاطع فولادی مختلف در بازار آهن نشان می دهد که فاکتورهای گوناگونی بر قیمت فرآورده های فولادی از جمله میلگردهای کلاف تاثیرگذار هستند. بر این اساس می توان گفت که اگر چه این مقاطع فولادی توسط کارخانه های مختلف و با استانداردها یکسان تولید می شوند، اما عوامل متعددی موجب تفاوت در قمیت آن ها می شود. به عنوان مثال عواملی نظیر آجدار یا ساده بودن میلگردهای کلاف، استفاده از مواد اولیه متفاوت در تولید، وزن و ضخامت و هزینه های مربوط به تولید و حمل نقل همگی از جمله موارد تاثیرگذار بر قیمت این مقاطع آهنی به حساب می آیند. علاوه بر آن فاکتورهای دیگری از جمله میزان عرضه و تقاضا برای خرید میلگرد کلاف، نرخ ارز و نوسانات بازار بورس و در مجموع شرایط اقتصادی کشور نیز بر قیمت میلگرد اثرگذار هستند.


قیمت میلگرد کلاف

انواع میلگرد کلاف از نظر فرم ظاهری

میلگردهای کلاف بر اساس شکل ظاهری در دو گروه اصلی میلگردهای کلاف آجدار و میلگردهای کلاف ساده جای می گیرند که در این قسمت به معرفی ویژگی های هر یک آن ها می پردازیم:

- میلگردهای کلاف ساده

کارخانجات فعال در حوزه تولید میلگردهای کلاف ساده، این مقاطع فولادی را عمدتا در قطرهای پنج و نیم، شش و نیم، هشت و ده میلی متر تولید می کنند. این در حالی است که برخی از شرکت های تولید کننده، این نوع از میلگردها را در سایزهایی همچون دوازده، چهارده و شانزده میلیمتر نیز به شکل سفارشی تولید می نمایند. قیمت این میلگرد نسبت به مدل آجدار پایین تر است.

- میلگردهای کلاف آجدار

قیمت میلگرد کلاف آجدار با توجه به آنکه این مقطع فولادی در گریدهای A2 و A3 تولید می شود، با نوع کلاف ساده متفاوت و بیشتر است. این میلگرد در سایزهای پنج و نیم، شش و نیم، هشت، ده، دوازده، چهارده و شانزده میلی متر تولید و قابل خریداری است.

انواع میلگرد کلاف از نظر میزان کربن

در هنگام خرید میلگرد کلاف دقت داشته باشید که این مقطع فولادی با توجه به درصد کربن بکار رفته در فرآیند تولید، به صورت زیر تقسیم بندی می شود:

- میلگردهای کلاف پر کربن

این نوع از میلگردهای کلاف به لطف بهره مندی از درصد بالایی از کربن یعنی در حدود چهل و چهار صدم، خاصیت انعطاف پذیری و جوش پذیری چندانی ندارند. این نوع از میلگردهای معمولا مطابق با استانداردهای بین المللی آمریکا و آلمان تولید می شوند.

- میلگردهای کلاف کربن متوسط

مقرون به صرفه بودن قیمت میلگرد کلاف و ویژگی هایی نظیر استحکام فراوان و وزن اندک، موجب شده است تا این نوع از مقاطع فولادی در زمره پرطرفدارترین انواع میلگردهای کلاف قرار بگیرند. گفتنی است که میزان درصد کربن در میلگردهای کلاف کربن متوسط، بین یازده صدم تا هجده صدم درصد است.

- میلگردهای کلاف کم کربن

میلگردهای کلاف کم کربن به داشتن میزان اندک کربن، معادل یک دهم تا هشت صدم درصد، از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار هستند که از جمله آن ها می توان به خاصیت انعطاف پذیری، جوش پذیری و چکش خواری بالای آن ها اشاره کرد. بنابراین خرید میلگرد کلاف کم کربن با توجه به این مشخصات فنی، معمولا برای مواردی که نیاز به ظرافت و حساسیت بالا در کار است توصیه می شود.

کاربرد میلگرد کلاف

مناسب بودن قیمت میلگرد کلاف در کنار مزیت ها و ویژگی های خاص، این مقطع فولادی را برای استفاده در پروژه های مختلف ساختمانی و صنعتی مناسب ساخته است که برخی از آن ها به شرح زیر هستند:

- در پروژه های ساختمانی به منظور بالا بردن استحکام و مقاومت سازه های بتنی، دیوارها و ستون ها از این میلگردها به وفور استفاده می شود. 

- در صنعت ساختمان سازی، میلگردهای کلاف گزینه مناسبی برای تقویت استحکام بلوک ها و اتصالات گازی هستند.

- میلگردهای کلاف برای استفاده در سازه های ساختمانی بسیار مناسب و ایده آل هستند.

- در صنایع فنرسازی و همچنین برای ساخت تجهیزاتی نظیر پیچ و پرچ و میخ از این نوع میلگردها بهره گرفته می شود.

- این نوع از مقاطع فولادی برای ساخت انواع توری های محافظتی از جمله انواع فنس و حصار بکار برده می شوند. 

- از دیگر دلایل خرید میلگرد کلاف این نوع از میلگردهای می توان به کاربرد وسیع آن ها در تولید زنجیرهای فلزی، سیم های بکسل، تیر و خرپا اشاره نمود.

نکات حمل و نقل و نگهداری از میلگرد کلاف

به طور کلی پیشنهاد می شود که پیش از خرید، حتما قیمت میلگرد کلاف را از طریق فروشگاه ها، سایت ها و مراکز خرید معتبر استعلام نمایید و پس از تهیه این مقاطع فولادی، برای نگهداری و حمل و نقل صحیح آن ها موارد زیر را رعایت نمایید تا میلگردها تحت تاثیر عوامل محیطی دچار زنگ زدگی و خوردگی نشوند:

- اولین و مهم ترین نکته ای که برای نگهداری طولانی مدت از این نوع میلگردها باید در نظر داشته باشید این است که در هنگام انبار کردن آن ها، حتما از خرک های مخصوص چوبی استفاده کنید. دلیل اهمیت این مسئله آن است که با توجه به جنس این مقاطع فولادی، تماس آن ها با سطح زمین یا هر سطح مرطوب دیگر می تواند موجب زنگ زدگی و کاهش عمر مفید این میلگردها شود.

- برای نگهداری از میلگردهای کلاف در محیط انبار و همچنین جهت حمل نقل آن ها، هرگز سطح شان را با کاورهای پلاستیکی نپوشانید؛ زیرا این امر موجب تجمع رطوبت در زیر کاور و در نتیجه زنگ زدگی میلگرد می شود. برای این منظور توصیه می شود که از کاورهایی از جنس برزنت استفاده نمایید.

نظرات

نوشتن نظر