ahan505
دریافت قیمت نهایی
31505- 031
دسته بندی ها
گفتگو
x

قیمت میلگرد

میلگردها جزو مقاطع فولادی مهم هستند که به دلیل داشتن ویژگی های منحصر به فرد، کاربرد گسترده ای در پروژه های عمرانی گوناگون دارند و به همین دلیل قیمت میلگرد همیشه مورد توجه بوده است. به طور کلی میلگردها به لطف بهره مندی از طراحی خاص، به افزایش استحکام و مقاومت بتن و در نتیجه بالا رفتن سطح ایمنی سازه ها کمک می کنند. در میان این مقاطع فولادی، میلگردهای آجدار یکی از متداول ترین ها هستند که در سطح مقطع آن ها، آج هایی به شکل برآمدگی و فرورفتگی وجود دارد. برای خرید میلگرد ذکر این نکته حائز اهمیت است که این مقطع فولادی در گریدهای مختلف با مشخصات فنی متفاوت تولید می شود. بنابراین پیش از خرید حتما از افراد متخصص در این حوزه مشاوره بگیرید و قیمت میلگرد را نیز استعلام نمایید؛ زیرا عوامل متعددی موجب ایجاد نوسان در قیمت میلگرد می شود.

77 کارخانه

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی: ۱۳:۰۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
نوع میلگردحالتآنالیزنوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3

-200

25,688

نمودار قیمت
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3

ثابت

26,147

نمودار قیمت
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3

-200

23,670

نمودار قیمت
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3

200

23,853

نمودار قیمت
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3

-100

23,761

نمودار قیمت
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3

ثابت

23,853

نمودار قیمت
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3

-100

22,844

نمودار قیمت
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3

ثابت

22,936

نمودار قیمت
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3

-100

22,844

نمودار قیمت
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3

ثابت

22,936

نمودار قیمت
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3

ثابت

22,936

نمودار قیمت
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3

-700

22,936

نمودار قیمت
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3

-100

23,394

نمودار قیمت
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3

400

23,486

نمودار قیمت
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3

ثابت

23,119

نمودار قیمت
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3

ثابت

23,119

نمودار قیمت
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3

ثابت

23,578

نمودار قیمت
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3

500

23,486

نمودار قیمت
قیمت میلگرد راد همدان

قیمت میلگرد راد همدان

بروزرسانی: ۱۰:۰۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
نوع میلگردحالتآنالیزنوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
میلگرد 8 راد همدانشاخه آجدارA2

100

25,445

نمودار قیمت
میلگرد 10 راد همدانشاخه آجدارA2

100

24,986

نمودار قیمت
میلگرد 12 راد همدانشاخه آجدارA3

100

24,344

نمودار قیمت
میلگرد 14 راد همدانشاخه آجدارA3

100

24,069

نمودار قیمت
میلگرد 16 راد همدانشاخه آجدارA3

100

24,069

نمودار قیمت
میلگرد 18 راد همدانشاخه آجدارA3

100

24,069

نمودار قیمت
میلگرد 20 راد همدانشاخه آجدارA3

100

24,069

نمودار قیمت
میلگرد 22 راد همدانشاخه آجدارA3

100

24,069

نمودار قیمت
میلگرد 25 راد همدانشاخه آجدارA3

100

24,069

نمودار قیمت
میلگرد 28 راد همدانشاخه آجدارA3

100

24,069

نمودار قیمت
میلگرد 32 راد همدانشاخه آجدارA3

100

24,069

نمودار قیمت
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب

بروزرسانی: ۱۰:۱۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
نوع میلگردحالتآنالیزنوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
میلگرد 8 سیرجان حدیدشاخه آجدارA2

ثابت

24,495

نمودار قیمت
میلگرد 10 سیرجان حدیدشاخه آجدارA2

ثابت

24,404

نمودار قیمت
میلگرد 10 سیرجان حدیدشاخه آجدارA3

ثابت

24,404

نمودار قیمت
میلگرد 12 سیرجان حدیدشاخه آجدارA3

ثابت

24,037

نمودار قیمت
میلگرد 14 سیرجان حدیدشاخه آجدارA3

ثابت

24,037

نمودار قیمت
میلگرد 16 سیرجان حدیدشاخه آجدارA3

ثابت

24,037

نمودار قیمت
میلگرد 18 سیرجان حدیدشاخه آجدارA3

ثابت

24,037

نمودار قیمت
میلگرد 20 سیرجان حدیدشاخه آجدارA3

ثابت

24,037

نمودار قیمت
میلگرد 22 سیرجان حدیدشاخه آجدارA3

ثابت

24,037

نمودار قیمت
میلگرد 25 سیرجان حدیدشاخه آجدارA3

ثابت

24,037

نمودار قیمت
قیمت میلگرد سیادن ابهر

قیمت میلگرد سیادن ابهر

بروزرسانی: ۱۳:۰۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
نوع میلگردحالتآنالیزنوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
میلگرد 8 سیادن ابهرشاخه آجدارA2

50

23,670

نمودار قیمت
میلگرد 10 سیادن ابهرشاخه آجدارA2

50

22,936

نمودار قیمت
میلگرد 12 سیادن ابهرشاخه آجدارA2

50

22,936

نمودار قیمت
میلگرد 8 سیادن ابهرشاخه آجدارA3

50

24,037

نمودار قیمت
میلگرد 10 سیادن ابهرشاخه آجدارA3

50

23,670

نمودار قیمت
میلگرد 12 سیادن ابهرشاخه آجدارA3

50

23,119

نمودار قیمت
میلگرد 14 سیادن ابهرشاخه آجدارA3

50

22,661

نمودار قیمت
میلگرد 16 سیادن ابهرشاخه آجدارA3

50

22,661

نمودار قیمت
میلگرد 18 سیادن ابهرشاخه آجدارA3

50

22,661

نمودار قیمت
میلگرد 20 سیادن ابهرشاخه آجدارA3

50

22,661

نمودار قیمت
میلگرد 22 سیادن ابهرشاخه آجدارA3

50

22,661

نمودار قیمت
میلگرد 25 سیادن ابهرشاخه آجدارA3

50

22,661

نمودار قیمت
میلگرد 28 سیادن ابهرشاخه آجدارA3

50

22,844

نمودار قیمت
قیمت میلگرد ظفر بناب

قیمت میلگرد ظفر بناب

بروزرسانی: ۱۳:۰۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
نوع میلگردحالتآنالیزنوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
میلگرد 8 ظفر بنابشاخه آجدارA2

ثابت

23,532

نمودار قیمت
میلگرد 10 ظفر بنابشاخه آجدارA2

ثابت

23,349

نمودار قیمت
میلگرد 12 ظفر بنابشاخه آجدارA3

ثابت

23,349

نمودار قیمت
میلگرد 14 ظفر بنابشاخه آجدارA3

ثابت

22,982

نمودار قیمت
میلگرد 16 ظفر بنابشاخه آجدارA3

ثابت

22,982

نمودار قیمت
میلگرد 18 ظفر بنابشاخه آجدارA3

ثابت

22,982

نمودار قیمت
میلگرد 20 ظفر بنابشاخه آجدارA3

ثابت

22,982

نمودار قیمت
میلگرد 22 ظفر بنابشاخه آجدارA3

ثابت

22,982

نمودار قیمت
میلگرد 25 ظفر بنابشاخه آجدارA3

ثابت

22,982

نمودار قیمت
میلگرد 28 ظفر بنابشاخه آجدارA3

ثابت

22,982

نمودار قیمت
میلگرد 32 ظفر بنابشاخه آجدارA3

ثابت

22,982

نمودار قیمت
قیمت میلگرد فولاد کیان کاشان

قیمت میلگرد فولاد کیان کاشان

بروزرسانی: ۱۳:۰۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
نوع میلگردحالتآنالیزنوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
میلگرد 8 کیان کاشانشاخه آجدارA2

ثابت

22,202

نمودار قیمت
میلگرد 10 کیان کاشانشاخه آجدارA2

ثابت

21,927

نمودار قیمت
میلگرد 12 کیان کاشانشاخه آجدارA2

ثابت

21,927

نمودار قیمت
میلگرد 14 کیان کاشانشاخه آجدارA2

ثابت

21,743

نمودار قیمت
میلگرد 16 کیان کاشانشاخه آجدارA2

ثابت

21,743

نمودار قیمت
قیمت میلگرد آذر امین

قیمت میلگرد آذر امین

بروزرسانی: ۱۲:۲۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
نوع میلگردحالتآنالیزنوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
میلگرد 8 آذر فولاد امینشاخه آجدارA2

ثابت

24,037

نمودار قیمت
میلگرد 10 آذر فولاد امینشاخه آجدارA2

ثابت

24,037

نمودار قیمت
میلگرد 8 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3

ثابت

917

نمودار قیمت
میلگرد 10 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3

ثابت

23,761

نمودار قیمت
میلگرد 12 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3

ثابت

23,761

نمودار قیمت
میلگرد 14 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3

ثابت

23,394

نمودار قیمت
میلگرد 16 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3

ثابت

23,394

نمودار قیمت
میلگرد 18 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3

ثابت

23,394

نمودار قیمت
میلگرد 20 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3

ثابت

23,394

نمودار قیمت
میلگرد 22 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3

ثابت

23,394

نمودار قیمت
میلگرد 25 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3

ثابت

23,394

نمودار قیمت
میلگرد 28 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3

ثابت

23,394

نمودار قیمت
میلگرد 32 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3

ثابت

23,394

نمودار قیمت
قیمت میلگرد شاهین بناب

قیمت میلگرد شاهین بناب

بروزرسانی: ۱۳:۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
نوع میلگردحالتآنالیزنوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
میلگرد 8 شاهین بناب شاخه آجدارA2

400

22,569

نمودار قیمت
میلگرد 10 شاهین بناب شاخه آجدارA2

400

22,294

نمودار قیمت
میلگرد 10 شاهین بناب شاخه آجدارA3

ثابت

22,477

نمودار قیمت
میلگرد 12 شاهین بناب شاخه آجدارA3

400

22,294

نمودار قیمت
میلگرد 14 شاهین بناب شاخه آجدارA3

400

22,018

نمودار قیمت
میلگرد 16 شاهین بناب شاخه آجدارA3

400

20,917

نمودار قیمت
میلگرد 18 شاهین بناب شاخه آجدارA3

400

22,018

نمودار قیمت
میلگرد 20 شاهین بناب شاخه آجدارA3

400

22,018

نمودار قیمت
میلگرد 22 شاهین بناب شاخه آجدارA3

400

22,018

نمودار قیمت
میلگرد 25 شاهین بناب شاخه آجدارA3

400

22,018

نمودار قیمت
میلگرد 28 شاهین بناب شاخه آجدارA3

400

22,018

نمودار قیمت
میلگرد 32 شاهین بناب شاخه آجدارA3

400

22,018

نمودار قیمت
قیمت میلگرد هشترود

قیمت میلگرد هشترود

بروزرسانی: ۱۳:۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
نوع میلگردحالتآنالیزنوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
میلگرد 8 هشترودشاخه آجدارA2

ثابت

24,862

نمودار قیمت
میلگرد 10 هشترودشاخه آجدارA2

ثابت

24,587

نمودار قیمت
میلگرد 12 هشترودشاخه آجدارA3

ثابت

24,587

نمودار قیمت
میلگرد 14 هشترودشاخه آجدارA3

ثابت

23,853

نمودار قیمت
میلگرد 16 هشترودشاخه آجدارA3

ثابت

23,853

نمودار قیمت
میلگرد 18 هشترودشاخه آجدارA3

ثابت

23,853

نمودار قیمت
میلگرد 20 هشترودشاخه آجدارA3

ثابت

23,853

نمودار قیمت
میلگرد 22 هشترودشاخه آجدارA3

ثابت

23,853

نمودار قیمت
قیمت میلگرد پرشین فولاد

قیمت میلگرد پرشین فولاد

بروزرسانی: ۱۲:۲۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
نوع میلگردحالتآنالیزنوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
میلگرد 10 پرشین فولادشاخه آجدارA3

ثابت

24,312

نمودار قیمت
میلگرد 12 پرشین فولادشاخه آجدارA3

ثابت

23,945

نمودار قیمت
میلگرد 14 پرشین فولادشاخه آجدارA3

ثابت

23,624

نمودار قیمت
میلگرد 16 پرشین فولادشاخه آجدارA3

ثابت

23,578

نمودار قیمت
میلگرد 18 پرشین فولادشاخه آجدارA3

ثابت

23,578

نمودار قیمت
میلگرد 20 پرشین فولادشاخه آجدارA3

ثابت

23,578

نمودار قیمت
میلگرد 22 پرشین فولادشاخه آجدارA3

ثابت

23,578

نمودار قیمت
میلگرد 25 پرشین فولادشاخه آجدارA3

ثابت

23,578

نمودار قیمت
میلگرد 28 پرشین فولادشاخه آجدارA3

ثابت

23,578

نمودار قیمت
میلگرد 32 پرشین فولادشاخه آجدارA3

ثابت

23,578

نمودار قیمت

بیشتر بدانید

عوامل موثر بر قیمت میلگرد

قیمت میلگرد نیز همانند سایر مقاطع فولادی همواره تحت تاثیر مستقیم و غیر مستقیم عوامل مختلف قرار دارد. مهم ترین این عوامل شامل قیمت آهن خام، هزینه های تولید و حمل و نقل میلگرد، میزان خلوص و مواد اولیه بکار رفته در میلگرد، نوسانات ارز و بورس، میزان تورم، میزان عرضه و تقاضا برای خرید میلگرد، سیاست های داخلی و خارجی و شرایط اقتصادی کشور می شوند. از سوی دیگر فاکتورهایی نظیر میزان وزن، خلوص، کیفیت و مشخصات فنی میلگردها بر روی قیمت این مقاطع فولادی تاثیرگذار هستند. در کنار تمامی این موارد، قیمت میلگرد تولید هر شرکت نیز می تواند بنا به دلایل گوناگون، با دیگر شرکت های تولیدکننده متفاوت باشد.


قیمت میلگرد

خرید انواع میلگرد

با توجه به آنکه میلگردهای موجود در بازار آهن کشور عمدتا بر اساس استانداردهای روسیه تولید می شوند، معمولا آن ها را به صورت زیر تقسیم بندی می کنند. گفتنی است که هر یک از گریدهای میلگردهای آجدار از نظر ویژگی هایی نظیر فرم آج، میزان مقاومت تنشی و کششی و همچنین میزان سختی با یکدیگر متفاوت هستند که این مسئله در نهایت موجب تفاوت قیمت میلگرد در این گریدها می شود.


میلگرد گرید A2

این نوع از میلگرد که یکی از ابتدایی ترین انواع میلگردها به حساب می آید، با نام میلگرد مارپیچ ساده یا S340 شناخته می شود. با توجه به آنکه این گرید از میلگرد حاوی مقدار کمتری کربن یعنی در حدود دو دهم تا سه دهم درصد است، در مقایسه با سایر گریدها از خاصیت انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است و در دسته میلگردهای نیمه خشک جای می گیرد. برای خرید میلگرد A2 توجه داشته باشید که این مقطع فولادی از نظر ظاهری دارای شیاری مارپیچ است که از ابتدا تا انتهای سطح مقطع میلگرد ادامه یافته است. این نوع میلگرد غالبا دارای قطری تا دوازده میلی متر است و برای ساختن مش و خاموت مناسب است، اما جوشکاری آن به دلیل شکننده بودن توصیه نمی شود.


میلگرد گرید A3

میلگرد آجدار با این گرید با نام میلگرد جناغی یا 7 و 8 نیز شناخته می شود و کاربرد وسیعی در پروژه های عمرانی به ویژه در صنایع ساختمانی دارد. قیمت میلگرد گرید A3 به دلیل بیشتر بودن میزان کربن آن، با گرید A2 متفاوت است. این میلگرد پر مصرف در دسته میلگردهای سخت و خشک قرار می گیرد و به همین سبب ایجاد تغییرات زیاد در فرم آن توصیه نمی شود. برای خرید میلگرد گرید A3 توجه داشته باشید که این مقطع آهنی از نظر ظاهری دارای دو ردیف آج به شکل جناغی است و قطر آن معمولا ده تا سی و دو میلی متر است. این نوع از میلگردها عمدتا در آرماتور طولی در صنعت ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرند و در مقابل انواع تنش ها از مقاومت بالایی برخوردار هستند.


میلگرد A4

قیمت میلگرد به دلیل ویژگی هایی از جمله پایین بودن درصد کربن و بالا بودن میزان مقاومت و سختی، نسبت به سایر گریدهای میلگرد موجود در بازار آهن بیشتر است. از این رو استفاده از این میلگرد در سازه ها نه تنها موجب کاهش وزن و افزایش مقاومت آن ها می شود، بلکه در عین حال به کاهش هزینه ها و بالا رفتن سرعت اجرای پروژه ها نیز کمک می کند. این گرید از میلگرد در دسته میلگردهای سخت قرار می گیرد و از نظر ظاهری دارای آج هایی با فرم خاص مرکب است. میلگردهای گرید A4 دارای قطر حدودی بیست و پنج تا چهل میلی متر هستند و گزینه مناسبی برای استفاده در سازه های سنگین همچون پل های مقاوم به حساب می آیند.


کاربردهای میلگرد

اگرچه هر یک گریدهای این میلگردها دارای ویژگی های مختص به خود هستند، اما به طور کلی این مقاطع فولادی دارای کاربردهای زیر هستند:

- خرید میلگرد به دلیل کمک به افزایش مقاومت کششی سازه های بتنی، گزینه مناسبی به شمار می آید و می تواند در پی ریزی ساختمان و سازه های مختلف مورد استفاده قرار گیرد. این به معنای آن است که استفاده از این میلگردها در سازه هایی از جمله پل ها، ساختمان ها و دیوارهای بتنی، افزایش استحکام و مقاومت کلی آن ها را در پی خواهد داشت. 

- با توجه به مناسب بودن قیمت میلگرد، از این مقطع فولادی می توان برای ساخت دال های بتنی در مواردی نظیر پل سازی، سد سازی، تونل سازی و کف سازی بهره گرفت.

- این نوع از میلگردها در ساخت دیوارهای حائل نیز کاربرد فراوانی دارند. بر این اساس بهره گیری از میلگردها برای ساخت این دیوارها، به عملکرد موثر دیوار در مهار خاک کمک می کند، حتی در شرایطی که دیوار به دلیل عواملی همچون خاک ریزی یا خاک برداری تحت فشار قرار داشته باشد.

- از میلگردهای آجدار به منظور افزایش استحکام و پایداری سنگ در نمای ساختمان ها نیز استفاده می شود. برای بکارگیری این نوع از میلگردهای در نمای ساختمان، آن ها را در راستای دیوار بر روی قسمت هایی که از قبل خراش داده شده قرار می دهند. در ادامه پس از آنکه میلگرد به خوبی در ملات محکم شد، سنگ نما را بر روی آن جای می دهند. 

- در نهایت از دیگر کاربردهای این نوع از مقاطع فولادی می توان به استفاده از آن ها در ماشین آلات کشاورزی، صنایع پتروشیمی، صنایع خودروسازی و صنایع حمل و نقل اشاره نمود.

نظرات

نوشتن نظر