ahan505
دریافت قیمت نهایی
31505- 031
دسته بندی ها
گفتگو
x

قیمت لوله صنعتی

قیمت لوله صنعتی با توجه به مواد اولیه به کار رفته در ساخت آن و همچنین ضخامت و سایزش مشخص می شود. لوله های صنعتی کاربرد زیادی در انواع صنایع کشور پیدا کرده اند؛ به گونه ای که صنایع نفت، پتروشیمی، ماشین سازی، انواع کارخانه ها، پالایشگاه ها، صنعت گاز و... از این محصولات استفاده می کنند. لوله های صنعتی طبق استانداردهای خاص ساخته می شوند. این محصولات معمولا از فولاد تشکیل شده اند و جنس آنها باعث شده تا در برابر خوردگی و پوسیدگی مقاومت بالایی از خود نشان دهند. ضخامت و سایز پایپ های صنعتی نسبت به دیگر موارد مشابه، به علت استفاده در صنایع سنگین، خیلی بیشتر است. این محصولات در انواع مختلف و سایزهای متنوع با جنس های گوناگون تولید و عرضه می شوند و همین موارد باعث شده تا قیمت لوله صنعتی با توجه با کاربردش تعیین شود. لوله های صنعتی بنا به ویژگی خاصی که دارند بهترین گزینه برای نقل و انتقال انواع موادی همچون نفت، گاز، آب، پسماند های کارخانه ها، سیالات خام و فرآوری شده، فاضلاب و... هستند.

3 کارخانه

قیمت لوله صنعتی سپاهان

قیمت لوله صنعتی سپاهان

بروزرسانی: ۱۱:۴۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
سایز لوله (inch)سایز لوله (mm)ضخامت (mm)نوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
لوله 1/2 صنعتی در کارخانه21.32

ثابت

42,018

نمودار قیمت
لوله 3/4 صنعتی در کارخانه 26.72

ثابت

42,018

نمودار قیمت
لوله 1 صنعتی در کارخانه 33.42

ثابت

42,018

نمودار قیمت
لوله 1/4-1 صنعتی در کارخانه 42.22

ثابت

42,018

نمودار قیمت
لوله 1/2-1 صنعتی در کارخانه 48.32

ثابت

42,018

نمودار قیمت
لوله 2 صنعتی در کارخانه 60.32

ثابت

42,018

نمودار قیمت
لوله 3 صنعتی در کارخانه 88.92

ثابت

42,018

نمودار قیمت
لوله 4 صنعتی در کارخانه 114.32

ثابت

42,018

نمودار قیمت
لوله 1/2 صنعتی در کارخانه21.32.5 تا 6

ثابت

43,853

نمودار قیمت
لوله 3/4 صنعتی در کارخانه 26.72.5 تا 6

ثابت

43,853

نمودار قیمت
لوله 1 صنعتی در کارخانه 33.42.5 تا 6

ثابت

43,853

نمودار قیمت
لوله 1/4-1 صنعتی در کارخانه 42.22.5 تا 6

ثابت

43,761

نمودار قیمت
لوله 1/2-1 صنعتی در کارخانه 48.32.5 تا 6

ثابت

43,853

نمودار قیمت
لوله 2 صنعتی در کارخانه 60.32.5 تا 6

ثابت

43,853

نمودار قیمت
لوله 3 صنعتی در کارخانه 88.92.5 تا 6

ثابت

43,853

نمودار قیمت
لوله 4 صنعتی در کارخانه 114.32.5 تا 6

ثابت

43,853

نمودار قیمت
لوله 5 صنعتی در کارخانه141.32.5 تا 6

ثابت

43,853

نمودار قیمت
لوله 6 صنعتی در کارخانه168.32.5 تا 6

ثابت

43,853

نمودار قیمت
لوله 8 صنعتی در کارخانه219.12.5 تا 6

ثابت

43,853

نمودار قیمت
قیمت لوله صنعتی درب کارخانه

قیمت لوله صنعتی درب کارخانه

بروزرسانی: ۱۱:۴۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
سایز لوله (inch)سایز لوله (mm)وزن شاخه (kg)نوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
قیمت 1/2 لوله صنعتی در کارخانه21.36

ثابت

42,385

نمودار قیمت
قیمت 1/2 لوله صنعتی در کارخانه21.37.5

ثابت

41,284

نمودار قیمت
قیمت 1/2 لوله صنعتی در کارخانه 21.39

ثابت

41,743

نمودار قیمت
قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه 26.77.5

ثابت

42,385

نمودار قیمت
قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه 26.79.2

ثابت

41,284

نمودار قیمت
قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه 26.711.3

ثابت

41,743

نمودار قیمت
قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه 33.79.4

ثابت

42,385

نمودار قیمت
قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه 33.711.8

ثابت

41,284

نمودار قیمت
قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه 33.714

ثابت

41,743

نمودار قیمت
قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه 33.716.5

ثابت

42,661

نمودار قیمت
قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه 42.212.3

ثابت

42,385

نمودار قیمت
قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه 42.215.4

ثابت

41,284

نمودار قیمت
قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه 42.218.5

ثابت

41,743

نمودار قیمت
قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه 42.221.6

ثابت

42,661

نمودار قیمت
قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه 42.224.8

ثابت

42,661

نمودار قیمت
قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه 48.314

ثابت

42,385

نمودار قیمت
قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه 48.317.4

ثابت

41,743

نمودار قیمت
قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه 48.320.9

ثابت

42,661

نمودار قیمت
قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه 48.324.4

ثابت

42,661

نمودار قیمت
قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه 48.328.4

ثابت

42,385

نمودار قیمت
قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه 60.317.6

ثابت

41,284

نمودار قیمت
قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه 60.322

ثابت

41,743

نمودار قیمت
قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه 60.326.4

ثابت

42,661

نمودار قیمت
قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه 60.330.8

ثابت

42,661

نمودار قیمت
قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه 60.335.5

ثابت

42,661

نمودار قیمت
قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه 76.321.3

ثابت

42,385

نمودار قیمت
قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه 76.328

ثابت

41,284

نمودار قیمت
قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه 76.333.6

ثابت

41,743

نمودار قیمت
قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه 76.339.2

ثابت

42,661

نمودار قیمت
قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه 76.344.8

ثابت

42,661

نمودار قیمت
قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه 88.926

ثابت

42,385

نمودار قیمت
قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه 88.932.7

ثابت

41,284

نمودار قیمت
قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه 88.939.3

ثابت

41,743

نمودار قیمت
قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه 88.945.8

ثابت

42,661

نمودار قیمت
قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه 88.952.4

ثابت

42,661

نمودار قیمت
قیمت 1/2-3 لوله صنعتی در کارخانه 101.629.6

ثابت

42,385

نمودار قیمت
قیمت 1/2-3 لوله صنعتی در کارخانه 101.637

ثابت

41,284

نمودار قیمت
قیمت 1/2-3 لوله صنعتی در کارخانه 101.644.4

ثابت

41,743

نمودار قیمت
قیمت 1/2-3 لوله صنعتی در کارخانه 101.651.8

ثابت

42,661

نمودار قیمت
قیمت 1/2-3 لوله صنعتی در کارخانه 101.659.2

ثابت

42,661

نمودار قیمت
قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه 114.333.6

ثابت

42,385

نمودار قیمت
قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه 114.341

ثابت

41,284

نمودار قیمت
قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه 114.350

ثابت

41,743

نمودار قیمت
قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه 114.358.8

ثابت

42,661

نمودار قیمت
قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه 114.367

ثابت

42,661

نمودار قیمت
قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه 114.375.6

ثابت

42,661

نمودار قیمت
قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه 168.349.2

ثابت

42,385

نمودار قیمت
قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه 168.361.8

ثابت

41,284

نمودار قیمت
قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه 168.373.3

ثابت

41,743

نمودار قیمت
قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه 168.385.3

ثابت

42,661

نمودار قیمت
قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه 168.397.2

ثابت

42,661

نمودار قیمت
قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه 168.3111.3

ثابت

42,661

نمودار قیمت
لوله تست آب

لوله تست آب

بروزرسانی: ۱۱:۴۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
سایز لوله (inch)ضخامت (mm)طول شاخه (m)نوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
لوله تست آب 1.226

ثابت

45,413

نمودار قیمت
لوله تست آب 1.22.56

ثابت

45,413

نمودار قیمت
لوله تست آب 1.236

ثابت

45,413

نمودار قیمت
لوله تست آب 3.426

ثابت

45,413

نمودار قیمت
لوله تست آب 3.42.56

ثابت

45,413

نمودار قیمت
لوله تست آب 3.436

ثابت

45,413

نمودار قیمت
لوله تست آب 126

ثابت

45,413

نمودار قیمت
لوله تست آب 12.56

ثابت

45,413

نمودار قیمت
لوله تست آب 136

ثابت

45,413

نمودار قیمت
لوله تست آب 1/4-126

ثابت

45,413

نمودار قیمت
لوله تست آب 1/4-12.56

ثابت

45,413

نمودار قیمت
لوله تست آب 1/4-136

ثابت

45,413

نمودار قیمت
لوله تست آب 1/4-13.56

ثابت

45,413

نمودار قیمت
لوله تست آب 226

ثابت

45,413

نمودار قیمت
لوله تست آب 22.56

ثابت

45,413

نمودار قیمت
لوله تست آب 236

ثابت

45,413

نمودار قیمت
لوله تست آب 23.56

ثابت

45,413

نمودار قیمت
لوله تست آب 246

ثابت

45,413

نمودار قیمت
لوله تست آب 1/2-226

ثابت

45,413

نمودار قیمت
لوله تست آب 1/2-22.56

ثابت

45,413

نمودار قیمت
لوله تست آب 1/2-236

ثابت

45,413

نمودار قیمت
لوله تست آب 1/2-23.56

ثابت

45,413

نمودار قیمت
لوله تست آب 1/2-246

ثابت

45,413

نمودار قیمت
لوله تست آب 326

ثابت

45,413

نمودار قیمت
لوله تست آب 32.56

ثابت

45,413

نمودار قیمت
لوله تست آب 336

ثابت

45,413

نمودار قیمت
لوله تست آب 33.56

ثابت

45,413

نمودار قیمت
لوله تست آب 346

ثابت

45,413

نمودار قیمت
لوله تست آب 1/2-326

ثابت

45,413

نمودار قیمت
لوله تست آب 1/2-32.56

ثابت

45,413

نمودار قیمت
لوله تست آب 1/2-336

ثابت

45,413

نمودار قیمت
لوله تست آب 1/2-33.56

ثابت

45,413

نمودار قیمت
لوله تست آب 1/2-346

ثابت

45,413

نمودار قیمت
لوله تست آب 426

ثابت

45,413

نمودار قیمت
لوله تست آب 42.56

ثابت

45,413

نمودار قیمت
لوله تست آب 436

ثابت

45,413

نمودار قیمت
لوله تست آب 43.56

ثابت

45,413

نمودار قیمت
لوله تست آب 446

ثابت

45,413

نمودار قیمت
لوله تست آب 44.56

ثابت

45,413

نمودار قیمت
لوله تست آب 626

ثابت

45,413

نمودار قیمت
لوله تست آب 62.56

ثابت

45,413

نمودار قیمت
لوله تست آب 636

ثابت

45,413

نمودار قیمت
لوله تست آب 63.56

ثابت

45,413

نمودار قیمت
لوله تست آب 646

ثابت

45,413

نمودار قیمت
لوله تست آب 64.56

ثابت

45,413

نمودار قیمت

بیشتر بدانید

عوامل موثر بر قیمت لوله صنعتی

لوله صنعتی از رکن های مهم پیشروی کار در صنایع و کارخانه ها است. این لوله ها بنا به کاربرد مورد نظر با ویژگی های فنی خاص تولید و عرضه می شوند. یکی از کمیت های مهم در ساخت این محصول، جنس آن است. لوله های صنعتی از فلزاتی همچون فولاد کربنی، فولاد آلیاژی، فولاد آلومینیومی، فولاد زد زنگ و... ساخته می شوند. نوع مواد اولیه در ساخت این لوله ها، با کیفیت و قیمت شان رابطه مستقیم دارد. از دیگر عوامل تاثیر گذار بر قیمت این لوله ها می توان به عوامل اقتصادی جامعه، میزان تورم، نرخ ارز و ... اشاره کرد.

لوله های صنعتی در ابعاد، سایز و ضخامت های بزرگ و کوچک قابل تولید هستند؛ از این رو با تغییرات سایز و ابعاد، قیمت آن هم تغییر می کند.

فاکتور مهم دیگر در قیمت گذاری لوله های صنعتی ضخامت و کیفیت لوله ها است. لوله هایی که دارای ضخامت بیشتر هستند، برای تولیدشان، مواد اولیه بیشتری هم نیاز دارند؛ از طرفی لوله هایی با مواد اولیه مرغوب تر، میزان کیفیت بیشتری هم دارند؛ در این صورت هر چه کیفیت و ضخامت لوله بیشتر باشد، قیمت لوله صنعتی هم بیشتر می شود.

قیمت لوله صنعتی

نکات خرید لوله صنعتی

در هنگام خرید ابتدا باید هدفتان را از تهیه لوله صنعتی مشخص کنید؛ سپس با توجه به کاربرد لوله، ویژگی های آن را مورد بررسی قرار دهید. در خرید این محصول باید توجه کنید طبق استاندارد های جهانی تولید شده باشد. تاریخ ساخت، نوع مواد اولیه مصرفی، نام کارخانه، شماره خط تولید و شماره استاندارد محصول حتما روی آن باید ثبت شده باشد.

توجه به برند

برندهای مختلف لوله های صنعتی ویژگی های متفاوتی دارند؛ از این رو قبل از اقدام به خرید، برند مورد نظرتان را مشخص کنید. شرکت های معتبر برای لوله های تولیدی خود، گارانتی و ضمانت تعویض محصول در صورت خرابی در نظر می گیرند؛ پس در هنگام خرید علاوه بر بررسی قیمت لوله صنعتی، شرکت سازنده و خدمات بعد از فروش را هم مد نظر داشته باشید.

بررسی کارکرد

لوله های صنعتی با توجه به کارکردشان در صنایع می بایست از کیفیت بالایی برخورد دار باشند تا در هنگام عبور انواع مایعات و دیگر مواد در فشار بالا یا دما و حرارت زیاد، دچار خمیدگی، خوردگی و پارگی نشوند؛ همچنین این محصولات باید از مواد مرغوبی ساخته شده باشند که رسوبات در آنها ته نشین نشود.

خریداران علاوه بر دقت به موارد فوق توجه داشته باشند که لوله های صنعتی باید عایق الکتریکی و حرارتی هم باشند.

انواع لوله های صنعتی

لوله های صنعتی یگ گروه بزرگ از خانواده لوله ها بوده و از تنوع بالایی برخورد هستند.

جنس و مواد اولیه لوله ها مشخص کننده طول عمر و کارکرد آن ها است. جنس این محصولات پایه فلزی داشته که از عوامل مهم در قیمت لوله صنعتی هم به حساب می آید. برخی از معروف ترین و پر کاربرد ترین لوله های صنعتی عبارت اند از:

لوله های صنعتی با پایه آهنی

این دسته از لوله ها که با حرف A مشخص می شوند، چهار زیر مجموعه دارند:

  • لوله های صنعتی فولادی آلیاژی
  • لوله های صنعتی کربن استیل
  • لوله صنعتی چدنی
  • لوله های صنعتی فولادی زنگ نزن

هر کدام از موارد لیست بالا در زمینه ای مشخص به کار گرفته می شوند.

لوله های صنعتی با پایه غیر آهنی

یکی از معروف ترین لوله های صنعتی بدون پایه آهنی که کاربرد های فراوانی داشته، لوله مسی است.

لوله های بدون درز

لوله های مانیسمان یا لوله های بدون درز یکی دیگر از لوله های فلزی مورد استفاده در صنایع بزرگ است.

مراحل خرید لوله صنعتی

قبل از اقدام به هرگونه خرید، بهتر است شرایط موجود در بازار را بررسی کنید. تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان لوله، قیمت لوله صنعتی را بهتر از هر شخصی می دانند. یکی از مهم ترین مراحل خرید، دانستن آخرین قیمت ها در بازار است. قیمت لوله های صنعتی هر روزه در حال نوسان بوده و است؛ از این رو دریافت مشاوره با متخصص این زمینه، کمک به سزایی در خرید مناسب به شما خواهد کرد. برای خرید این محصول باید مشخصات ظاهری لوله را مورد بررسی قرار دهید. از مهم ترین مشخصات این محصولات می توان به: طول شاخه، سایز لوله، ضخامت لوله، شکل ظاهری لوله، جنس لوله و... اشاره کرد.

نظرات

نوشتن نظر