ahan505
دریافت قیمت نهایی
31505- 031
دسته بندی ها
گفتگو
x

قیمت تیرآهن IPE

تیرآهن های IPE از تجهیزات اساسی و کاربردی در صنایع مختلف به ویژه صنعت ساختمان سازی هستند که در انواع گوناگونی تولید می شوند و هر یک متناسب با فرم و ویژگی های خاص خود، در بخش های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. از آنجایی که این تیرآهن ها در کشور توسط شرکت های مختلفی تولید می شوند، بنابراین قیمت تیرآهن IPE تولیدی هر شرکت با دیگری متفاوت است. این نوع از تیرآهن ها که نام آن ها از عبارت لاتین I-Profile Européennes گرفته شده است، یکی از محبوب ترین انواع تیرآهن های موجود هستند که از نظر ظاهری به حرف انگلیسی I شباهت دارند. برای خرید تیرآهن IPE توجه داشته باشید که این مقاطع فولادی با نام های دیگری همچون تیرآهن I و تیرآهن بال نیم پهن نیز شناخته می شوند.

10 کارخانه

قیمت تیرآهن ذوب آهن

قیمت تیرآهن ذوب آهن

بروزرسانی: ۱۱:۴۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
نوع تیرآهنطول (m)تعداد در هر بندیلنوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن1244

1300

31,009

نمودار قیمت
تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن1236

500

31,193

نمودار قیمت
تیرآهن سبک 14 ذوب آهن1240

ثابت

27,064

نمودار قیمت
تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن1230

-500

30,734

نمودار قیمت
تیرآهن سبک 16 ذوب آهن1230

ثابت

25,688

نمودار قیمت
تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن1224

-500

30,275

نمودار قیمت
تیرآهن سبک 18 ذوب آهن1227

ثابت

31,009

نمودار قیمت
تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن1218

1500

36,239

نمودار قیمت
تیرآهن سبک 20 ذوب آهن1221

ثابت

26,147

نمودار قیمت
تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن1216

400

32,936

نمودار قیمت
تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن1214

500

29,633

نمودار قیمت
تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن1212

700

29,817

نمودار قیمت
تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن1210

ثابت

30,275

نمودار قیمت
تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن1244

-100000

3,853,211

نمودار قیمت
تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن1236

-50000

4,770,642

نمودار قیمت
تیرآهن سبک 14 ذوب آهن1240

ثابت

4,816,514

نمودار قیمت
تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن1230

-100000

5,871,560

نمودار قیمت
تیرآهن سبک 16 ذوب آهن1230

ثابت

5,779,817

نمودار قیمت
تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن1224

-200000

6,788,991

نمودار قیمت
تیرآهن سبک 18 ذوب آهن1227

ثابت

6,605,505

نمودار قیمت
تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن1218

-100000

9,724,771

نمودار قیمت
تیرآهن سبک 20 ذوب آهن1221

ثابت

9,633,028

نمودار قیمت
تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن1216

-100000

10,550,459

نمودار قیمت
تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن1214

-100000

10,733,945

نمودار قیمت
تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن1212

-100000

12,568,807

نمودار قیمت
تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن1210

100000

14,954,128

نمودار قیمت
قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

بروزرسانی: ۱۱:۴۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
نوع تیرآهنطول (m)وزننوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب12120

تماس بگیرید

تماس بگیرید

نمودار قیمت
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب12134

ثابت

27,523

نمودار قیمت
تیرآهن 16 جهان فولاد غرب12170

تماس بگیرید

تماس بگیرید

نمودار قیمت
قیمت تیرآهن ظفر بناب

قیمت تیرآهن ظفر بناب

بروزرسانی: ۱۱:۴۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
نوع تیرآهنطول (m)وزننوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
تیرآهن 14 ظفر بناب12132

ثابت

26,835

نمودار قیمت
تیرآهن 16 ظفر بناب12165

ثابت

24,908

نمودار قیمت
تیرآهن 14 ظفر بناب6125

ثابت

25,688

نمودار قیمت
تیرآهن 18 ظفر بناب12170

ثابت

25,959

نمودار قیمت
تیرآهن 20 ظفر بناب12235

ثابت

25,959

نمودار قیمت
نوع تیرآهنطول (m)وزننوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
تیرآهن 14 فایکو سبک12135

-500

28,440

نمودار قیمت
تیرآهن 14 فایکو سنگین12155

ثابت

92

نمودار قیمت
تیرآهن 16 فایکو 12170

-500

28,440

نمودار قیمت
تیرآهن 18 فایکو12205

-500

28,440

نمودار قیمت
تیرآهن 20 فایکو12255

ثابت

28,991

نمودار قیمت
تیرآهن 22 فایکو12305

ثابت

28,991

نمودار قیمت
تیرآهن 24 فایکو12353

ثابت

28,991

نمودار قیمت
قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان

قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان

بروزرسانی: ۱۱:۴۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
نوع تیرآهنطول (m)درجهنوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان121

ثابت

2,752,294

نمودار قیمت
تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان121/5

ثابت

2,724,771

نمودار قیمت
تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان121

ثابت

2,944,954

نمودار قیمت
تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان121/5

ثابت

2,917,431

نمودار قیمت
تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان121

ثابت

4,403,670

نمودار قیمت
تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان121/5

ثابت

4,284,404

نمودار قیمت
تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان121

ثابت

5,412,844

نمودار قیمت
تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان121/5

ثابت

5,366,972

نمودار قیمت
قیمت تیرآهن ناب تبریز

قیمت تیرآهن ناب تبریز

بروزرسانی: ۱۱:۴۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
نوع تیرآهنطول (m)وزننوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
تیرآهن 14 ناب تبریز6130

تماس بگیرید

تماس بگیرید

نمودار قیمت
تیرآهن 16 ناب تبریز6170

تماس بگیرید

تماس بگیرید

نمودار قیمت
قیمت تیرآهن آریان فولاد

قیمت تیرآهن آریان فولاد

بروزرسانی: ۱۱:۴۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
نوع تیرآهنطول (m)وزننوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
تیرآهن 16 آریان فولاد12185

تماس بگیرید

تماس بگیرید

نمودار قیمت
تیرآهن 18 آریان فولاد12215

تماس بگیرید

تماس بگیرید

نمودار قیمت
تیرآهن 20 آریان فولاد12265

تماس بگیرید

تماس بگیرید

نمودار قیمت
تیرآهن 22 آریان فولاد12325

تماس بگیرید

تماس بگیرید

نمودار قیمت
تیرآهن 24 آریان فولاد12360

تماس بگیرید

تماس بگیرید

نمودار قیمت
تیرآهن 27 آریان فولاد12435

تماس بگیرید

تماس بگیرید

نمودار قیمت
قیمت تیرآهن شاهین بناب

قیمت تیرآهن شاهین بناب

بروزرسانی: ۱۱:۴۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
نوع تیرآهنطول (m)وزننوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
تیرآهن 10 شاهین بناب 12126

ثابت

1,422

نمودار قیمت
تیرآهن 14 شاهین بناب 12165

ثابت

28,028

نمودار قیمت
قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)

قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)

بروزرسانی: ۱۱:۴۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
نوع تیرآهنآنالیزطول (m)نوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
تیرآهن 14 یزد احرامیانA312

ثابت

23,761

نمودار قیمت
تیرآهن 16 یزد احرامیانA312

ثابت

24,312

نمودار قیمت
تیرآهن 18 یزد احرامیانA312

ثابت

26,422

نمودار قیمت
تیرآهن 20 یزد احرامیانA312

ثابت

28,257

نمودار قیمت
تیرآهن 22 یزد احرامیانA312

ثابت

28,257

نمودار قیمت
تیرآهن 24 یزد احرامیانA312

ثابت

28,257

نمودار قیمت
قیمت تیرآهن کوثر اهواز

قیمت تیرآهن کوثر اهواز

بروزرسانی: ۱۱:۴۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
نوع تیرآهنطول (m)وزننوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
تیرآهن 14 کوثر اهواز12135

ثابت

27,615

نمودار قیمت
تیرآهن 16 کوثر اهواز12167

ثابت

26,422

نمودار قیمت
تیرآهن 18 کوثر اهواز12215

ثابت

1,009

نمودار قیمت

بیشتر بدانید

عوامل موثر بر قیمت تیرآهن IPE

با توجه به آنکه شرکت ها و کارخانجات متعددی از جمله کارخانه ذوب آهن اصفهان، فولاد شاهین بناب، فولاد خوزستان، فولاد ناب تبریز، فولاد آریا ذوب، فولاد یزد، فولاد کرمانشاه و فولاد فردوس باختر در حوزه تولید تیرآهن های IPE فعالیت دارند، بنابراین قیمت مقاطع تولیدی هر یک از این شرکت ها می تواند به دلایل گوناگون با دیگری متفاوت باشد. علاوه بر آن فاکتورهایی نظیر سایز و وزن تیرآهن، از دیگر عواملی هستند که می توانند بر قیمت تیرآهن IPE موثر باشند. بر این اساس هر چه تیرآهن ها از سایز و وزن بیشتری برخوردار باشند، طبیعتا قیمت بالاتری نیز در بازار خواهند داشت. 

قیمت تیرآهن IPE

کاربرد تیرآهن IPE

برای خرید تیرآهن IPE پیش از هر چیز نیاز است ابتدا با کاربردهای مختلف آن آشنا شوید. این تیرآهن ها با داشتن استانداردهای اروپایی، در ساخت و اجرای انواع پروژه های بزرگ عمرانی بکار گرفته می شوند که برخی از کاربردهای آن ها به شرح زیر است:

- تیرآهن IPE به دلیل قابلیت تحمل بالای بار، در پروژه های ساختمانی به شکل هایی از جمله خرپا و ستون مورد استفاده قرار می گیرند.

- این نوع از تیرهای آهن در ساخت و پوشش سقف انواع سازه های صنعتی و ساختمانی کاربرد وسیعی به عنوان تیر دارند. به همین جهت می توان گفت به دلیل استفاده فراوان از آن ها، بررسی قیمت تیرآهن IPE در ارزیابی هزینه های نهایی کار بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

- تیرآهن های IPE با توجه به استحکام و مقاومت بالا می توانند بار ناشی از عبور وسایل نقلیه را به خوبی تحمل کنند. به همین سبب این مقاطع فولادی در ساخت پل های لانه زنبوری کاربرد فراوانی دارند و برای این امر گزینه مناسبی به حساب می آیند.

- تیرآهن های IPE به دلیل طراحی منحصر به فرد و مستحکم، جهت احداث انبار و کارخانه ها و سایر سازه های صنعتی بزرگ در بخش هایی نظیر چارچوب های بسیار مناسب هستند.

- این مقاطع فولادی در سایزهای مختلف موجود هستند و اجرای پروژه های مختلف ساختمانی و صنعتی با آن ها، بسیار آسان و در عین حال با در نظر گرفتن قیمت تیرآهن IPE کاملا مقرون به صرفه است.

 مزایا و معایب

مزیت ها و ویژگی های تیرآهن IPE

ویژگی ها و مزیت های زیر خرید تیرآهن IPE را برای استفاده در بسیاری از پروژه های ساختمانی و صنعتی در اولویت قرار می دهد:

- این تیرآهن ها مطابق با استاندارد اروپا تولید می شوند و سطح مقطع آن ها به حرف انگلیسیI شباهت دارد.

- قیمت تیرآهن IPE باتوجه به کیفیت و مقاومت قابل توجه در برابر فشار و خمش، بسیار مقرون به صرفه است.

- این نوع از تیرآهن ها در دسته سبک ترین تیرآهن های فولادی قرار می گیرند که از استانداردهای اروپایی پیروی می کنند و از آن ها به آسانی می توان در بخش های مرتفع از جمله ساختمان ها و برج های بلند مرتبه بهره گرفت.

- وجه تمایز تیرآهن های IPE با سایر تیرآهن ها این است که در دو بال این مقاطع فولادی از بخشی که به جان تیرآهن متصل شده تا قسمت انتهایی بال، میزان ضخامت یکسان است. این به معنای آن است که ضخامت بال این تیرآهن ها از قسمت ابتدا تا انتها با یکدیگر برابر است.

معایب تیرآهن IPE

این تیرآهن های پرطرفدار در کنار مزایای بسیاری که دارند، دارای معایبی نیز هستند که شامل موارد زیر می شود:

- برای خرید تیرآهن IPE باید به این نکته توجه داشته باشید که این تیرآهن ها در برابر شرایط جوی نامناسب و عواملی نظیر رطوبت بالا می توانند واکنش شیمیایی نشان دهند و دچار زنگ زدگی، خوردگی و فرسودگی شوند. بنابراین در صورت استفاده از آن ها در مناطقی با میزان رطوبت بالا، حتما نیاز است تا بر روی آن ها از رنگ های ضد زنگ استفاده شود تا از این طریق از آسیب های ناشی از زنگ زدگی جلوگیری گردد.

- این تیرآهن ها در برابر دمای بسیار زیاد مقاومت بالایی ندارند. بر این اساس در صورتی که در شرایط خاص نظیر آتش سوزی ساختمان، دمای این تیرآهن ها به پانصد یا ششصد درجه برسد، اسکلت ساختمان ضعیف و توازن لازم از بین می رود.

- از دیگر معایب این تیرآهن ها می توان به این نکته اشاره کرد که برخی از مواقع در زمان جوشکاری، در اتصال آن ها مشکل به وجود می آید.

نکات مهم برای خرید تیرآهن IPE

برای خرید این نوع از تیرآهن توصیه می شود که نکات زیر را رعایت نمایید:

- این نوع از تیرآهن ها معمولا به شکل کیلویی و شاخه ای به فروش می رسند.

- برای این تیرآهن باید به سایز و وزن آن ها توجه کنید و بر اساس آن مقطع فولادی مورد نظر خود را تهیه کنید. شایان ذکر است که سایزهای چهارده، شانزده و هجده جزو پرکاربردترین سایزهای این تیرآهن در بازار آهن هستند.

- برای تهیه این تیرآهن با مناسب ترین قیمت، حتما به سایت ها، فروشگاه ها و مراکز معتبر مراجعه نمایید. برای این منظور توصیه می شود که پس از استعلام قیمت تیرآهن IPE از مشاوره کارشناسان متخصص در این حوزه، نسبت به خرید مقطع فولادی مورد نظر خود اقدام نمایید.

نحوه ساخت

برای ساخت این نوع از تیرآهن ها از روشی به نام نورد گرم که یکی از متداول ترین روش های تولید تیرآهن به حساب می آید استفاده می شود. برای این منظور درمرحله نخست شمش های فولاد را از قفسه مخصوص نورد عبور می دهند. در این حالت ارتفاع شمش کم می شود و میزان طول آن افزایش پیدا می کند. در ادامه نیز در قفسه های میانی و نهایی و به کمک غلطک های مخصوص فرم اصلی تیرآهن را ایجاد می کنند. در انتهای پروسه تولید این مقاطع فولادی به شکل خطی و استاندارد خارج می شوند و در سایزهای مورد نظر برش داده می شوند که بر اساس آن قیمت تیرآهن IPE نیز مشخص می گردد.

نظرات

نوشتن نظر