ahan505
دریافت قیمت نهایی
31505- 031
دسته بندی ها
گفتگو
x

محصولات کارخانه ذوب آهن اصفهان

کارخانه ذوب آهن اصفهان، به عنوان اولین و بزرگترین کارخانه ی فولاد در ایران و یکی از مهم ترین کارخانه های فولادسازی در خاورمیانه شناخته می شود. تولیدات باکیفیت و بر اساس جدول استاندارد اشتال، این کارخانه را به عنوان بهترین عرضه کننده ی محصولات فولادی در ایران تبدیل کرده است. احداث کارخانه ذوب  آهن اصفهان در سال ۱۳۴۴ بنابر توافق نامه ای میان ایران و شوروی تصویب گردید و در سال ۱۳۵۰، با تولید چدن بهره  برداری از این مجموعه آغاز شد و تولید محصولات فولادی نیز با راه  اندازی بخش فولادسازی شروع گردید. کارخانه ذوب آهن اصفهان در شکل گیری صنایع مختلف فولاد نقش مهمی داشته و به عنوان مادر صنعت فولاد ایران شناخته می شود. ظرفیت تولید این کارخانه در سال بیش از ۲.۸ میلیون تن بوده و این مجموعه با در اختیار داشتن بروزترین تجهیزات و تولید باکیفیت ترین محصولات، نه تنها توانسته بازار داخل را تصاحب کند، بلکه در جوامع بین الملل هم بسیار قوی عمل کرده است. کارخانه ذوب آهن اصفهان، با وجود محدودیت ها و تحریم ها توانسته تا بیش از ۱ میلیون و ۱۱۶ هزار تن محصول فولادی را به خارج از کشور صادر کند و با ۲۳ کشور اروپایی، آفریقایی و آسیایی همکاری کرده است.

6 کارخانه

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی: ۱۱:۴۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
نوع میلگردحالتآنالیزنوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3

-200

27,982

نمودار قیمت
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3

-200

27,982

نمودار قیمت
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3

-300

26,789

نمودار قیمت
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3

-300

26,789

نمودار قیمت
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3

-300

26,789

نمودار قیمت
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3

-300

26,789

نمودار قیمت
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3

-200

26,422

نمودار قیمت
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3

-200

26,422

نمودار قیمت
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3

-300

26,789

نمودار قیمت
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3

-300

26,789

نمودار قیمت
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3

-400

26,422

نمودار قیمت
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3

-400

26,422

نمودار قیمت
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3

-700

26,422

نمودار قیمت
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3

ثابت

27,064

نمودار قیمت
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3

-200

26,514

نمودار قیمت
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3

-200

26,514

نمودار قیمت
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3

-200

26,881

نمودار قیمت
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3

-200

26,881

نمودار قیمت
قیمت تیرآهن ذوب آهن

قیمت تیرآهن ذوب آهن

بروزرسانی: ۱۱:۴۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
نوع تیرآهنطول (m)تعداد در هر بندیلنوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن1244

1300

31,009

نمودار قیمت
تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن1236

500

31,193

نمودار قیمت
تیرآهن سبک 14 ذوب آهن1240

ثابت

27,064

نمودار قیمت
تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن1230

-500

30,734

نمودار قیمت
تیرآهن سبک 16 ذوب آهن1230

ثابت

25,688

نمودار قیمت
تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن1224

-500

30,275

نمودار قیمت
تیرآهن سبک 18 ذوب آهن1227

ثابت

31,009

نمودار قیمت
تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن1218

1500

36,239

نمودار قیمت
تیرآهن سبک 20 ذوب آهن1221

ثابت

26,147

نمودار قیمت
تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن1216

400

32,936

نمودار قیمت
تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن1214

500

29,633

نمودار قیمت
تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن1212

700

29,817

نمودار قیمت
تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن1210

ثابت

30,275

نمودار قیمت
تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن1244

-100000

3,853,211

نمودار قیمت
تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن1236

-50000

4,770,642

نمودار قیمت
تیرآهن سبک 14 ذوب آهن1240

ثابت

4,816,514

نمودار قیمت
تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن1230

-100000

5,871,560

نمودار قیمت
تیرآهن سبک 16 ذوب آهن1230

ثابت

5,779,817

نمودار قیمت
تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن1224

-200000

6,788,991

نمودار قیمت
تیرآهن سبک 18 ذوب آهن1227

ثابت

6,605,505

نمودار قیمت
تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن1218

-100000

9,724,771

نمودار قیمت
تیرآهن سبک 20 ذوب آهن1221

ثابت

9,633,028

نمودار قیمت
تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن1216

-100000

10,550,459

نمودار قیمت
تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن1214

-100000

10,733,945

نمودار قیمت
تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن1212

-100000

12,568,807

نمودار قیمت
تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن1210

100000

14,954,128

نمودار قیمت
قیمت میلگرد ساده A1 ذوب آهن

قیمت میلگرد ساده A1 ذوب آهن

بروزرسانی: ۱۱:۴۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
نوع میلگردآنالیزحالتنوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
میلگرد ساده 12 ذوب آهن اصفهانA1شاخه 12 متری

تماس بگیرید

تماس بگیرید

نمودار قیمت
میلگرد ساده 14 ذوب آهن اصفهانA1شاخه 12 متری

تماس بگیرید

تماس بگیرید

نمودار قیمت
میلگرد ساده 16 ذوب آهن اصفهانA1شاخه 12 متری

تماس بگیرید

تماس بگیرید

نمودار قیمت
میلگرد ساده 18 ذوب آهن اصفهانA1شاخه 12 متری

تماس بگیرید

تماس بگیرید

نمودار قیمت
میلگرد ساده 20 ذوب آهن اصفهانA1شاخه 12 متری

تماس بگیرید

تماس بگیرید

نمودار قیمت
میلگرد ساده 22 ذوب آهن اصفهانA1شاخه 12 متری

تماس بگیرید

تماس بگیرید

نمودار قیمت
میلگرد ساده 25 ذوب آهن اصفهانA1شاخه 12 متری

تماس بگیرید

تماس بگیرید

نمودار قیمت
میلگرد ساده 28 ذوب آهن اصفهانA1شاخه 12 متری

تماس بگیرید

تماس بگیرید

نمودار قیمت
میلگرد ساده 32 ذوب آهن اصفهانA1شاخه 12 متری

تماس بگیرید

تماس بگیرید

نمودار قیمت
میلگرد ساده 36 ذوب آهن اصفهانA1شاخه 12 متری

تماس بگیرید

تماس بگیرید

نمودار قیمت
قیمت میلگرد کلاف ذوب آهن

قیمت میلگرد کلاف ذوب آهن

بروزرسانی: ۱۱:۴۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
نوع کلافآنالیزحالتنوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
میلگرد کلاف 5.5 ذوب آهن1008کلاف (کشش)

-600

27,706

نمودار قیمت
میلگرد کلاف 6.5 ذوب آهن1008کلاف (کشش)

-600

28,899

نمودار قیمت
قیمت میلگرد کلاف در انبار اصفهان

قیمت میلگرد کلاف در انبار اصفهان

بروزرسانی: ۱۱:۴۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
نوع کلافآنالیزحالتنوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
کلاف 5.5 ذوبی1008کلاف (فوق‌کشش)

1000

28,440

نمودار قیمت
کلاف 6.5 ذوبی1008کلاف (فوق‌کشش)

1800

29,358

نمودار قیمت
کلاف 8 5SPکلاف ساختمانی (ساده)

ثابت

23,853

نمودار قیمت
کلاف 101008کلاف کششی (ساده)

ثابت

23,853

نمودار قیمت
کلاف 121008کلاف کششی (ساده)

ثابت

23,394

نمودار قیمت
کلاف 5.5 الیگودرز5SPکلاف (ساختمانی)

تماس بگیرید

تماس بگیرید

نمودار قیمت
کلاف 6.5 الیگودرز5SPکلاف (ساختمانی)

ثابت

23,853

نمودار قیمت
کلاف 5.5 الیگودرز3SPکلاف (نیم کشش)

ثابت

23,211

نمودار قیمت
کلاف 6.5 الیگودرز3SPکلاف (نیم کشش)

ثابت

23,119

نمودار قیمت
قیمت سپری آهنی ذوب آهن

قیمت سپری آهنی ذوب آهن

بروزرسانی: ۱۱:۴۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
نوع سپریطول شاخه (m)وزننوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
سپری 3612

ثابت

27,615

نمودار قیمت
سپری 4616

ثابت

28,899

نمودار قیمت
سپری 5621

ثابت

27,431

نمودار قیمت
سپری 6632

ثابت

27,615

نمودار قیمت

بیشتر بدانید

محصولات کارخانه ذوب آهن اصفهان

کارخانه ذوب آهن اصفهان از بزرگترین کارخانه  های تولید میلگرد و تیرآهن در ایران به شمار می آید.  تنوع محصولات این مجموعه بسیار بالا یوده و انواع میلگرد، تیرآهن، نبشی، ناودانی، شمش فولادی و ... در آن تولید می  شود. کارخانه ذوب  آهن اصفهان محصولات خود را با علامت ESCO برچسب می زند و از این طریق به  راحتی می  توان محصول سایر شرکت  ها و مقاطع فولادی غیر اصل تشخیص داد. در ادامه متن به معرفی محصولات کارخانه ذوب آهن اصفهان پرداخته ایم.

تیرآهن ذوب آهن اصفهان

تیرآهن، از محصولات شاخص کارخانه ذوب آهن اصفهان بوده که به طور گسترده در پروژه های ساختمانی و مهندسی استفاده می شود. این محصول با ظرفیت تحمل بار عالی و مقاومت در برابر تغییر شکل، به ساخت ایمن و کارآمد سازه های مختلف کمک می  کند 

انواع تیرآهن های کارخانه ذوب آهن اصفهان

·       تیرآهن بال نیم پهن موازی (IPE) در سایزهای ۱۲ تا ۳۰ 

·       تیرآهن بال پهن موازی (IPB) در سایزهای ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۰ و ۳۰

·       تیرآهن بال باریک شیبدار IPN)) در دو سایز ۱۲۰ و ۱۴۰

 میلگرد ذوب آهن اصفهان

میلگردهای تولیدی کارخانه ذوب  آهن اصفهان شامل انواع ساده و آجدار با گرید A3 بوده و بر اساس استاندارد ملی تولید و عرضه می  شوند. از این میلگردها به دلیل پایداری و استحکام بالا، به  عنوان عناصر حیاتی در ساخت سازه های مختلف، از جمله ساختمان  ها و پل  ها، استفاده می  شود. میلگردهای این مجموعه در سایزهای 12 تا 32 متر ساخته می شوند.  

شمش ساختمانی ذوب آهن اصفهان

شمش ها در این کارخانه با مقطع ۱۰۰×۱۰۰ ، ۱۲۵×۱۲۵ ، ۱۳۰×۱۳۰ ، ۱۵۰×۱۵۰ ، ۲۰۰×۲۰۰ ، ۲۵۰×۲۵۰ ، ۳۲۰×۲۵۰ و ۳۶۰×۲۵۰ میلی متر و از طول ۴ تا ۱۲ متر تولید می شوند. در صورت توافق قبلی با کارخانه ذوب آهن اصفهان، تولید بر اساس آنالیز شیمیایی و سایر مشخصات فنی مورد نیاز مشتری امکان پذیر خواهد بود.

ناودانی ذوب آهن اصفهان

انواع ناودانی های گرم نوردیده بال شیبدار و بال موازی در کارخانه ذوب آهن اصفهان مطابق با استانداردهای ملی تولید می گردد. مدل  های مختلف ناودانی از سایز U_80 تا U_160 از این مجموعه قابل تهیه است.

نبشی ذوب آهن اصفهان

کارخانه ذوب آهن اصفهان انواع نبشی  های بال مساوی و بال نامساوی را تولید می  کند. نبشی های بال مساوی با نام نبشی L هم شناخته می شوند. ضخامت و عرض هر دو بال این محصولات با هم برابر بوده و به صورت قائم بر یکدیگر جوش خورده اند. نبشی بال نامساوی در سه استاندارد ST37، ST52 و  ST44 تولید می  شود. عرض بال  های این نبشی ها باهم متفاوت است و در فضاهایی که امکان استفاده از نبشی بال مساوی وجود ندارد، مورد استفاده قرار می گیرد.

آرک معدنی ذوب آهن اصفهان

آرک ها به تامین ایمنی معادن با عمق حداکثر ۶۰۰ متر کمک کرده و فشارهایی که از سقف معادن وارد می شود را خنثی می کند، همچنین  افزایش ضریب ایمنی کار در معادن را بالا می برد. کارخانه ذوب آهن اصفهان تاکنون ۳ نوع آرک با بهترین کیفیت ممکن را تولید کرده است:

·       V21 برای معادن با عمق حداکثر ۱۵۰ متر

·       TH29 برای معادن با عمق حداکثر ۴۰۰ متر

·       TH36 برای معادن با عمق حداکثر ۶۰۰ متر

فولاد صنعتی ذوب آهن اصفهان

فولادهای صنعتی ساخت کارخانه ذوب آهن اصفهان با علامت  هایB USD7, RSD7, RST34-2, C67, 70CR2, CK45, CK35 و SWRH27 مشخص شده اند. فولاد صنعتی ساخت کارخانه ذوب آهن اصفهان شامل مفتول های مختلف است:

·       مفتول الکترود

·       مفتول فنر

·       مفتول سیم طوقه

·       مفتول کششی

فراورده های فرعی

به جز فراورده های ساختمانی و صنعتی، کارخانه ذوب آهن اصفهان محصولات فرعی هم تولید می  کند. چدن جامد، قطران، زایلین، تولوئن، سولفات آمونیوم، زغال کک، سرباره کوره بلند و آهک نمونه ای از فراورده  های فرعی تولید شده در این کارخانه هستند.

شمش  های فولادی کارخانه ذوب آهن اصفهان، توسط خود کارخانه تولید شده و از نظر آنالیز کیفی و ترکیبی بالاترین کیفیت را دارد.

یکی از نقاط قوت کارخانه ذوب آهن اصفهان، این است که وزن محصولات تولید شده در این مجموعه به جدول اشتال بسیار نزدیک بوده و نسبت به رقبای خود دارای کیفیت بهتر و مناسب تری است. از دیگر مزیت های این کارخانه، موقعیت جغرافیایی آن است. به دلیل قرار گرفتن کارخانه ذوب آهن اصفهان در مرکز کشور، هزینه ی حمل و نقل به اقصی نقاط ایران نسبت به دیگر تولید کننده ها بسیار به صرفه تر خواهد بود.

کارخانه ذوب آهن اصفهان یکی از بزرگ ترین و موفق ترین صنایع ایران بوده و در سال های اخیر همواره به عنوان یکی از شرکت های برتر ایران در زمینه تولید فولاد و صادرات محصولات فولادی شناخته می شود. خرید از اقلام تولیدی این مجموعه، انتخابی صحیح برای اطمینان از کیفیت درجه یک انواع اقلام آهنی و فولادی است.


نظرات

نوشتن نظر