ahan505
دریافت قیمت نهایی
31505- 031
دسته بندی ها
گفتگو
x

قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

بروزرسانی: ۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
نوع ورقعرض(m)حالتنوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد1رول

ثابت

47,339

نمودار قیمت
ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد1.25رول

ثابت

47,156

نمودار قیمت
ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد1رول

ثابت

50,367

نمودار قیمت
ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد1.25رول

ثابت

50,367

نمودار قیمت
ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد1رول

ثابت

49,450

نمودار قیمت
ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد1.25رول

ثابت

49,450

نمودار قیمت
ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد1رول

ثابت

47,615

نمودار قیمت
ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد1.25رول

ثابت

47,615

نمودار قیمت
ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد1رول

ثابت

47,615

نمودار قیمت
ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد1.25رول

ثابت

47,615

نمودار قیمت
ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد1رول

ثابت

47,615

نمودار قیمت
ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد1.25رول

ثابت

47,615

نمودار قیمت
ورق 1 میل خودرو شهرکرد1رول

ثابت

47,615

نمودار قیمت
ورق 1 میل خودرو شهرکرد1.25رول

ثابت

47,615

نمودار قیمت
ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد1رول

ثابت

47,615

نمودار قیمت
ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد1.25رول

ثابت

47,615

نمودار قیمت
ورق 1.5 میل خودرو شهرکرد1رول

ثابت

48,532

نمودار قیمت
ورق 1.5 میل خودرو شهرکرد1.25رول

ثابت

48,532

نمودار قیمت
ورق 2 میل خودرو شهرکرد1رول

ثابت

50,367

نمودار قیمت
ورق 2 میل خودرو شهرکرد1.25رول

ثابت

50,367

نمودار قیمت

نظرات

نوشتن نظر