ahan505
دریافت قیمت نهایی
31505- 031
دسته بندی ها
گفتگو
x

قیمت میلگرد هیربد زرندیه

قیمت میلگرد هیربد زرندیه

قیمت میلگرد هیربد زرندیه

بروزرسانی: ۱۳:۲۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
نوع میلگردحالتآنالیزنوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
میلگرد 8 هیربد زرندیهشاخه آجدارA2

ثابت

25,688

نمودار قیمت
میلگرد 10 هیربد زرندیهشاخه آجدارA2

ثابت

25,505

نمودار قیمت
میلگرد 12 هیربد زرندیهشاخه آجدارA3

ثابت

25,505

نمودار قیمت
میلگرد 14 هیربد زرندیهشاخه آجدارA3

ثابت

25,183

نمودار قیمت
میلگرد 16 هیربد زرندیهشاخه آجدارA3

ثابت

25,183

نمودار قیمت
میلگرد 18 هیربد زرندیهشاخه آجدارA3

ثابت

25,138

نمودار قیمت
میلگرد 20 هیربد زرندیهشاخه آجدارA3

ثابت

25,138

نمودار قیمت
میلگرد 22 هیربد زرندیهشاخه آجدارA3

ثابت

25,138

نمودار قیمت
میلگرد 25 هیربد زرندیهشاخه آجدارA3

ثابت

25,138

نمودار قیمت
میلگرد 28 هیربد زرندیهشاخه آجدارA3

ثابت

25,183

نمودار قیمت
میلگرد 32 هیربد زرندیهشاخه آجدارA3

ثابت

25,183

نمودار قیمت

نظرات

نوشتن نظر