ahan505
دریافت قیمت نهایی
31505- 031
دسته بندی ها
گفتگو
x

قیمت توری پرسی

قیمت توری پرسی

قیمت توری پرسی

بروزرسانی: ۱۱:۴۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
نوع توریضخامت (mm)چشمه (cm)نوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
توری پرسی 2*23.62*2

ثابت

33,028

نمودار قیمت
توری پرسی 2*23.82*2

ثابت

33,028

نمودار قیمت
توری پرسی 2*232*2

ثابت

33,028

نمودار قیمت
توری پرسی 3*33.43*3

ثابت

33,028

نمودار قیمت
توری پرسی 3*343*3

ثابت

33,028

نمودار قیمت
توری پرسی 4*434*4

ثابت

33,028

نمودار قیمت
توری پرسی 4*43.44*4

ثابت

33,028

نمودار قیمت
توری پرسی 4*444*4

ثابت

33,028

نمودار قیمت
توری پرسی 5*545*5

ثابت

33,028

نمودار قیمت
توری پرسی 5*53.85*5

ثابت

33,028

نمودار قیمت
توری پرسی 5*54.55*5

ثابت

33,028

نمودار قیمت
توری پرسی 5*555*5

ثابت

33,028

نمودار قیمت

نظرات

نوشتن نظر