تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان 41,700,000 ریال 2 ماه پیش کاهشی بیشتر...

گفتگو با مشاورین فروش

0

تیرآهن IPE

تیرآهن هاش(به زودی...)

تیرآهن i7

تیرآهن متفرقه

ردیف سایز نام کارخانه واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال) نمودار
1 12 ذوب آهن اصفهان کیلو گرم انبار آهن 505 37,500,000 ثبت سفارش بدون تغییر
2 14 ذوب آهن اصفهان کیلو گرم انبار آهن 505 41,700,000 ثبت سفارش بدون تغییر
3 16 ذوب آهن اصفهان کیلو گرم انبار آهن 505 47,000,000 ثبت سفارش بدون تغییر
4 18 ذوب آهن اصفهان کیلو گرم انبار آهن 505 57,500,000 ثبت سفارش بدون تغییر
5 20 ذوب آهن اصفهان کیلو گرم انبار آهن 505 68,500,000 ثبت سفارش بدون تغییر
6 22 ذوب آهن اصفهان کیلو گرم انبار آهن 505 80,500,000 ثبت سفارش بدون تغییر
7 24 ذوب آهن اصفهان کیلو گرم انبار آهن 505 93,500,000 ثبت سفارش بدون تغییر
8 27 ذوب آهن اصفهان کیلو گرم انبار آهن 505 109,800,000 ثبت سفارش بدون تغییر
9 30 ذوب آهن اصفهان کیلو گرم انبار آهن 505 134,500,000 ثبت سفارش بدون تغییر
بیشتر سایز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) خرید
12 37,500,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • نام کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
14 41,700,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • نام کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
16 47,000,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • نام کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
18 57,500,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • نام کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
20 68,500,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • نام کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
22 80,500,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • نام کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
24 93,500,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • نام کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
27 109,800,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • نام کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
30 134,500,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • نام کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505

سوالات متداول

مقالات آهن 505

مشاهده بیشتر