تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان 41,000,000 ریال 1 روز پیش کاهشی بیشتر...

گفتگو با مشاورین فروش

0

تیرآهن IPE

تیرآهن هاش(به زودی...)

تیرآهن i7

تیرآهن متفرقه

ردیف تیرآهن سبک واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال) نمودار
1 18 کیلو گرم انبار آهن 505 58,000,000 ثبت سفارش بدون تغییر
2 14 کیلو گرم انبار آهن 505 40,500,000 ثبت سفارش بدون تغییر
3 16 کیلو گرم انبار آهن 505 47,000,000 ثبت سفارش بدون تغییر
4 20 کیلو گرم انبار آهن 505 68,000,000 ثبت سفارش بدون تغییر
بیشتر قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) خرید
58,000,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • تیرآهن سبک 18
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
40,500,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • تیرآهن سبک 14
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
47,000,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • تیرآهن سبک 16
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
68,000,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • تیرآهن سبک 20
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505

سوالات متداول

مقالات آهن 505

مشاهده بیشتر