0

واحد فروش تیرآهن I7

  • شماره پشتیبانی

    03131505

تیرآهن IPE

تیرآهن هاش(به زودی...)

تیرآهن I7

تیرآهن متفرقه

ردیف تیرآهن سبک واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال) نمودار
1 18 انبار آهن 505 59,000,001 ثبت سفارش بدون تغییر
2 14 انبار آهن 505 41,500,000 ثبت سفارش بدون تغییر
3 16 انبار آهن 505 52,500,000 ثبت سفارش بدون تغییر
4 20 انبار آهن 505 71,000,000 ثبت سفارش بدون تغییر
بیشتر واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) خرید
کیلو گرم 59,000,001 بدون تغییر خــریــد
  • تیرآهن سبک 18
کیلو گرم 41,500,000 بدون تغییر خــریــد
  • تیرآهن سبک 14
کیلو گرم 52,500,000 بدون تغییر خــریــد
  • تیرآهن سبک 16
کیلو گرم 71,000,000 بدون تغییر خــریــد
  • تیرآهن سبک 20

سوالات متداول

مقالات آهن 505

مشاهده بیشتر