۲۹ / ۰۶ / ۱۴۰۲
Atlantic/Azores 00:30

فونداسیون

روش های تقویت فونداسیون

فونداسیون و روش های تقویت آن مقدمه در ساختمان سازی نیاز است مراحل مختلفی طی شود. یکی از این مراحل طراحی و اجرای پی یا همان فونداسیون است. پی اولین قسمتی است که سازه بر روی آن قرار می گیرد و در نتیجه باید تقویت شود تا تحمل بار وارده...

08:43

محاسبه مقدار تیرآهن ساختمان

مقدار تیرآهن در ساختمان سازی چگونه محاسبه می شود؟ مقدمه تیرآهن با سطح مقطع های مختلف تولید و به بازار عرضه می شود. برای ایجاد مقاومت در قسمت های مختلف ساختمان سازی و نگهداری بار های وارده به عنوان ستون استفاده می شود. محاسبه مقدار تیرآهن ساختمان یکی از عواملی...

09:00

محاسبه ی مقدار میلگرد

محاسبه ی مقدار میلگرد مورد نیاز در ساختمان مقدمه برای ساختمان سازی باید مقدار مصالح مورد نیاز خود را بدانید. در صورتی که به بررسی میزان مورد نیاز مصالح دقت نکنید ممکن است مصالح را بیشتر و یا کمتر خریداری کنید. اگر بیشتر خریداری کنید مصالح باقی می ماند که...

12:00

نکات ویبره کردن بتن

همه چیز در رابطه با بتن و نکات ویبره کردن آن مقدمه یکی از مصالح مورد نیاز در ساختمان سازی بتن است. بتن از ترکیب آب، سیمان، سنگ ریزه تشکیل می شود. در قسمت های مختلف ساختمان سازی با قرارگیری بتن مقاومت افزایش پیدا می کند. به همین دلیل استفاده...

06:11

میلگرد خرک و کاربرد آن

میلگرد خرک چیست و چه کاربردی در ساختمان سازی دارد؟ مقدمه میلگرد ها از اجزای پرکاربرد در ساختمان سازی به حساب می آیند. کارخانه های مختلف میلگرد ها را با انواع و اندازه های مختلف تولید و به بازار عرضه می کنند. یکی از انواع میلگرد ها که از آن...

07:00

میزان استفاده از میلگرد

بررسی میزان استفاده از میلگرد در ساختمان 100 متری مقدمه بررسی میزان استفاده از میلگرد در ساختمان 100 متری یکی از موارد مهمی است که در هنگام طراحی و اجرا باید مورد بررسی قرار گیرد.  فردی که قصد دارد یک ساختمان بسازد قبل از هر چیز، باید هزینه هایی که...

10:00