۱۳ / ۰۳ / ۱۴۰۲
Atlantic/Azores 10:17

مریم نبوی

گاردریل و انواع آن

گاردریل چیست و چه کاربردی دارد؟ مقدمه گاردریل وسیله ای است که از آن در جاده ها استفاده می شود. این محصولات دارای انواع محتلفی هستند و با توجه به...

09:37

محاسبه ی مقدار میلگرد

محاسبه ی مقدار میلگرد مورد نیاز در ساختمان مقدمه برای ساختمان سازی باید مقدار مصالح مورد نیاز خود را بدانید. در صورتی که به بررسی میزان مورد نیاز مصالح دقت...

12:00